COURSES

You can examine the courses provided by the Academy and buy it.

bookflare

Diksiyon ve Etkili Konuşma

Virtual Seminar

Aristo’nun “Bir kimsenin ne söylenmesi gerektiğini bilmesi yeterli değildir, nasıl söyleneceğini bilmesi de gerekir.” sözünden yola çıkarak; konuşmaya verilen önemin ne kadar eskilere dayandığını bir kez daha görmekteyiz. Bilgi birikimimiz ve kelime haznemiz çok güçlü olabilir, imla kurall...


 708.00 TRY (VAT Included)

Dokuz Tip Mizaç Modeli ile İnsanları Tanıma

Virtual Seminar

Dokuz Tip Mizaç Modeli ile İnsanları Tanıma Eğitimi (Enneagrama Giriş)

Dokuz Tip Mizaç Modeli, kökenleri 3000 yıl öncesine dayanan ezoterik bilgilerin harmanlanmasıyla oluşmuş bir kişilik analiz sistemidir.

İnsanın kendini tanıması ...


 708.00 TRY (VAT Included)

Duygudurum Yönetimiyle Ertelemeyi Önlemek

Virtual Seminar

Belirli bir zamanda yapılması gereken işlerin geçerli bir sebep olmadan; ‘’Şimdi çok yorgunum, sonra yaparım.’’, ‘’Stres altındayken daha iyi çalışıyorum.’’ ya da ‘’Diğer işlerim bitince başlayacağım.’’ gibi bahanelerle tamamlanmaması ya da geciktirilmesi günümüzde yaygın görülen erteleme ...


 708.00 TRY (VAT Included)

Duygusal Zeka

Virtual Seminar

Duygusal Zekası(EQ) yüksek olan kişilerin daha yaratıcı, çözüm odaklı ve başarılı olduğu görüldükçe, IQ yani bilişsel zekadan çok daha önemli olduğu ortaya konmuştur. Hatta bu kişilerin, kendilerinden daha zeki olanları kolaylıkla idare edebilecekleri söylemlerine kadar ulaşılmıştır. Bunun...


 708.00 TRY (VAT Included)

Etkili İletişim

Virtual Seminar

İletişim, insanların bir arada yaşaması ve sosyal bir varlık olması gereği ihtiyaç duyduğu duygu, düşünce ve bilgiyi aktarma sürecidir. Gerek iş yaşamında ast-üst ilişkilerinde veya diğer kişi ve kuruluşlarla, gerekse sosyal hayatımızda ailemiz ve arkadaşlarımızla kurduğumuz iletişimin etk...


 708.00 TRY (VAT Included)

Hayalden Hedefe Yolculuk

Virtual Seminar

İnsan, sınırsız bir hayal gücüne ve hayallerini gerçekleştirebilecek muazzam bir potansiyele sahiptir. Ne var ki zaman içinde inanç kalıpları, kaygılar, olumsuz deneyimler, hayat koşulları ve çevrenin dayattığı ezberler, bu potansiyeli kullanamaz, hatta çoğu zaman  varlığını unutturur...


 708.00 TRY (VAT Included)

İletişimin Keskin Kılıcı Beden Dili

Virtual Seminar

İletişim halindeyken, karşımızdaki kişi veya kişilerin söyledikleriyle birlikte, ses tonundan oturuş kalkışına, yaptığı el kol hareketlerinden, yüzünde oluşturduğu ifadelere kadar bakıp yorum yaparken buluruz kendimizi. Özetle, biraz da hal ve tavıra odaklanırız.  


 708.00 TRY (VAT Included)

İletişimin Pencerelerini Aralamak JOHARİ Penceresi

Virtual Seminar

Joseph Luft ve Harry Ingham tarafından oluşturulan Johari Penceresi Yöntemi, iki veya daha çok kişi tarafından bilinip paylaşılan ya da bilinmeyen ve paylaşılmayan iletişimi inceler.

Johari Penceresi, kendini açıklamanın ve geri bildirimin birlikte nasıl çalıştığını an...


 708.00 TRY (VAT Included)

İnsan Faktörü

Virtual Seminar

İnsan Faktörü’nün bir sistemin hataya en açık tarafı olduğunu duymuş muydunuz? Son 30 yılda ekseriyetle havacılık alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bu çalışma alanı her geçen gün daha çok dikkat çekmektedir.

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi tarafından hazırlan...


 708.00 TRY (VAT Included)

Kendi Kendine Liderlik

Virtual Seminar

Lider ve liderlik yönetim biliminin bir konusu olmakla beraber, tarih boyunca en ilkel topluluklardan günümüze kadar üzerinde düşünülmüş ve konuşulmuş bir kavramdır.

 

Küreselleşme, hızla gelişen teknoloji, azalan kaynaklar, artan maliyetler, e...


 708.00 TRY (VAT Included)

Kişisel İmaj Yönetimi

Virtual Seminar

Başkalarının gözünde nasıl bir izlenime sahipsiniz? Nasıl algılanmak ve nasıl bir intiba bırakmak istiyorsanız, içsel ve dışsal etkenlerin bütününü kontrol altına alarak kişisel imajınızı yönetebilirsiniz. Giyim tarzının esasları ile birlikte dış görünüş, beden dili ve iletişim tarzı gibi ...


 708.00 TRY (VAT Included)

Kişisel Motivasyon Yönetimi

Virtual Seminar

Motivasyon, hedefe ulaşmada en etkin yollardan biridir. Sürdürülebilir motivasyon hem kişisel hem de profesyonel hayatta daha kararlı ilerlemeyi sağlar.

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi tarafından hazırlanan bu eğitimde, yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan kişisel...


 708.00 TRY (VAT Included)