Eğitimler

Akademi tarafından verilen eğitimleri inceleyebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Airline Cost-efficiency Practices and Value-add Strategies

Sanal Sınıf In a crisis, airlines are required to be creative in generating more revenues, driving cost down or do more with the same costs. Hence improving the cash flow and bottom line. In this virtual course you will learn how to continuously improve your airline. You will also learn how to contain spe...


 1.446,00 USD (KDV Dahil)

Audit, Quality and Risk Management for Temperature Controlled Cargo

Sanal Sınıf

As your pharmaceutical handling operations expand to new markets, you will be subject to a spectrum of international, national, and industry audit requirements. This course provides a standard internal audit process you can immediately apply within your business to ensure compliance with common...


 3.056,00 USD (KDV Dahil)

Aviation English 1 (Cabin)

Blended (E-Learning + Sınıf Eğitimi)

The goal of this training is to provide opportunities for participants to be able to speak and use English in a variety of settings like 'working as a cabin crew' 'in pre-flight activities' 'while boarding and profiling passengers' 'in announcements' and duties during flight. 


 1.416,00 TRY (KDV Dahil)

Aviation English II (Cabin)

Sınıf Eğitimi

The goal of this training is to provide opportunities for participants to be able to speak and use English in a variety of settings like 'Passengers with special needs' Unruly Passengers'' Emergency situations that they may face during the flight'. 


 1.416,00 TRY (KDV Dahil)

Crew Resource Management for Instructors (CRMI)

Sanal Sınıf

This train-the-trainer course lets you practice teaching techniques that will make your crew resource management (CRM) training effective and motivating for your students. 1.322,00 USD (KDV Dahil)

De-Anti Icing Eğitimi (Teorik+Pratik)

Sınıf Eğitimi

Uçakların kötü hava şartlarında dahi (buz, kar, don, vb.) emniyetli uçuşu sağlayabilmesi amacıyla gerçekleştirilen de-anti icing

işlemleri hakkında temel ve genel bilgileri sunmaktır


 2.950,00 TRY (KDV Dahil)

De-Anti Icing Eğitimi (Teorik+Pratik) Tazeleme

Sınıf Eğitimi Uçakların kötü hava şartlarında dahi (buz, kar, don, vb.) güvenli uçuşu sağlayabilmesi adına gerçekleştirilen De-Icing/Anti-Icing işlemleri hakkında temel ve genel bilgilerin güncellemek.


 1.180,00 TRY (KDV Dahil)

Değer Yaratmak

Sınıf Eğitimi Bu eğitim, katılımcılara bugünün rekabet dünyasında değer yaratmanın işletmeler için ifade ettiği önemi uygulamalar eşliğinde aktarmayı amaçlamaktadır.


 1.180,00 TRY (KDV Dahil)

Diksiyon ve Etkili Konuşma

Sanal Seminer

Aristo’nun “Bir kimsenin ne söylenmesi gerektiğini bilmesi yeterli değildir, nasıl söyleneceğini bilmesi de gerekir.” sözünden yola çıkarak; konuşmaya verilen önemin ne kadar eskilere dayandığını bir kez daha görmekteyiz. Bilgi birikimimiz ve kelime haznemiz çok güçlü olabilir, imla kural...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Dokuz Tip Mizaç Modeli ile İnsanları Tanıma

Sanal Seminer

Dokuz Tip Mizaç Modeli ile İnsanları Tanıma Eğitimi (Enneagrama Giriş)

Dokuz Tip Mizaç Modeli, kökenleri 3000 yıl öncesine dayanan ezoterik bilgilerin harmanlanmasıyla oluşmuş bir kişilik analiz sistemidir.

İnsanın kendini tanım...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Duygudurum Yönetimiyle Ertelemeyi Önlemek

Sanal Seminer

Belirli bir zamanda yapılması gereken işlerin geçerli bir sebep olmadan; ‘’Şimdi çok yorgunum, sonra yaparım.’’, ‘’Stres altındayken daha iyi çalışıyorum.’’ ya da ‘’Diğer işlerim bitince başlayacağım.’’ gibi bahanelerle tamamlanmaması ya da geciktirilmesi günümüzde yaygın görülen erteleme...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Duygusal Zeka

Sanal Seminer

Duygusal Zekası(EQ) yüksek olan kişilerin daha yaratıcı, çözüm odaklı ve başarılı olduğu görüldükçe, IQ yani bilişsel zekadan çok daha önemli olduğu ortaya konmuştur. Hatta bu kişilerin, kendilerinden daha zeki olanları kolaylıkla idare edebilecekleri söylemlerine kadar ulaşılmıştır. Bunu...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Eğiticinin Eğitimi

Sınıf Eğitimi

Çeşitli hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitimci olarak görev alabilecek olan ve kendi alanında uzman olan personele gerekli eğitimcilik yeterliliğini kazandırmak.


 1.770,00 TRY (KDV Dahil)

Ekibin Değeri

Sanal Seminer

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” “Birlikten kuvvet doğar.” Bu sözleri sıkça duymuşsunuzdur. Birlikte olmak, zirveye ulaştığımızda yalnız olmamak, bizleri daha güçlü kılar.

Günümüzde pek çok başarıya ekip çalışması sonucunda ulaşıldığını fark ettiniz mi? Aslında...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

English for Building Business Relations

E-Learning This e-learning is designed  for ensuring participants to have effective and active language skills by enabling to express themselves clearly and fluently while building business relations.


 300,00 TRY (KDV Dahil)

English for E-Mails

Blended (E-Learning + Sınıf Eğitimi)

The goal of this training is to teach the correct use of e-mail patterns to the Corporation personnel who are communicating in English via e-mail.


 708,00 TRY (KDV Dahil)

English for Ground Handling

Sınıf Eğitimi

This training has been prepared for participants to have effective and permanent language skills, enabling participants to express themselves in a correct and explicit way regarding ground handling and sub-unit interactions.


 1.416,00 TRY (KDV Dahil)

English for Negotiations

Pratik To provide opportunities for participants to be able to speak and use English sentence patterns and expressions in the various stages of negotiations.


 708,00 TRY (KDV Dahil)

English for Presentations

Pratik To provide opportunities for participants to be able to speak and use English sentence patters and expressions in the various stages of presentations 


 1.416,00 TRY (KDV Dahil)

English for Meetings

Pratik To provide opportunities for participants to be able to speak and use English sentence patters and expressions in the various stages of meetings. 


 1.416,00 TRY (KDV Dahil)

English Speaking Skills for Ground Handling

Blended (E-Learning + Sınıf Eğitimi) This training has been prepared for participants to have effective and permanent language skills, enabling participants to express themselves in a correct and explicit way regarding ground handling and sub-unit interactions. 


 708,00 TRY (KDV Dahil)

Etkili İletişim

Sanal Seminer

İletişim, insanların bir arada yaşaması ve sosyal bir varlık olması gereği ihtiyaç duyduğu duygu, düşünce ve bilgiyi aktarma sürecidir. Gerek iş yaşamında ast-üst ilişkilerinde veya diğer kişi ve kuruluşlarla, gerekse sosyal hayatımızda ailemiz ve arkadaşlarımızla kurduğumuz iletişimin et...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Hayalden Hedefe Yolculuk

Sanal Seminer

İnsan, sınırsız bir hayal gücüne ve hayallerini gerçekleştirebilecek muazzam bir potansiyele sahiptir. Ne var ki zaman içinde inanç kalıpları, kaygılar, olumsuz deneyimler, hayat koşulları ve çevrenin dayattığı ezberler, bu potansiyeli kullanamaz, hatta çoğu zaman  varlığını unutturu...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Introduction to Aviation English 1 (Cockpit)

Blended (E-Learning + Sınıf Eğitimi) The goal of this training is to help pilots, pilot candidates and prospective pilot candidates to improve their English skills in the context of aviation, and get familiar with the terms used frequently in aviation operations.


 1.416,00 TRY (KDV Dahil)

Introduction to Aviation English II (Cockpit)

Sınıf Eğitimi

The goal of this training is to help pilots, pilot candidates and prospective pilot candidates to improve their English skills in the context of Aviation, and become familiar with several terms frequently used in Aviation operations.


 2.124,00 TRY (KDV Dahil)

Introduction to Cargo English (Customer Relations)

Sınıf Eğitimi The goal of this training is to enable participants from the Company cargo personnel to understand and to be able to use english cargo terms and expressions in their everyday job functions.


 2.832,00 TRY (KDV Dahil)

Introduction to Cargo English (General)

Blended (E-Learning + Sınıf Eğitimi)

To enable participants from cargo industry to understand and use English cargo terms and expressions in their everyday job functions.


 1.416,00 TRY (KDV Dahil)

İletişimin Keskin Kılıcı Beden Dili

Sanal Seminer

İletişim halindeyken, karşımızdaki kişi veya kişilerin söyledikleriyle birlikte, ses tonundan oturuş kalkışına, yaptığı el kol hareketlerinden, yüzünde oluşturduğu ifadelere kadar bakıp yorum yaparken buluruz kendimizi. Özetle, biraz da hal ve tavıra odaklanırız.  

...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

İletişimin Pencerelerini Aralamak JOHARİ Penceresi

Sanal Seminer

Joseph Luft ve Harry Ingham tarafından oluşturulan Johari Penceresi Yöntemi, iki veya daha çok kişi tarafından bilinip paylaşılan ya da bilinmeyen ve paylaşılmayan iletişimi inceler.

Johari Penceresi, kendini açıklamanın ve geri bildirimin birlikte nasıl çalıştığını...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

İnsan Faktörü

Sanal Seminer

İnsan Faktörü’nün bir sistemin hataya en açık tarafı olduğunu duymuş muydunuz? Son 30 yılda ekseriyetle havacılık alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bu çalışma alanı her geçen gün daha çok dikkat çekmektedir.

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi tarafından hazırl...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Kargo İşlemleri

Sınıf Eğitimi Hava kargo taşımacılığının temel prensipleri, kuralları, uygulamaları ve operasyonu hakkında genel bilgi ve becerilerin kazandırılması ile emniyetin sağlanmasıdır.


 2.950,00 TRY (KDV Dahil)

Kargo İşlemleri (Tazeleme)

Sınıf Eğitimi Hava kargo taşımacılığının temel prensipleri, kuralları, uygulamaları ve operasyonu hakkında kazanılmış olan genel bilgi ve becerilerin güncellenmesidir.


 1.180,00 TRY (KDV Dahil)

Kargo Satış Temel (Acente Personeli)

Sınıf Eğitimi

Kargo acente ve hava yolu operasyonları hakkında genel bilgi kazandırmak, ayrıca sektör terminolojisi ve kısaltmaları, dünya coğrafyası ve hava kargo kabulü gibi ilişkili konuları tanıtmak. 3.540,00 TRY (KDV Dahil)

Kayıp Bagaj/Worldtracer Web Management

Sınıf Eğitimi Bu kurs; Worldtracer Web Management Sistemi’ ne göre kayıp, bulunan ve hasarlı bagajlar ile ilgili gerekli işlemlerin kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.


 2.926,00 TRY (KDV Dahil)

Kendi Kendine Liderlik

Sanal Seminer

Lider ve liderlik yönetim biliminin bir konusu olmakla beraber, tarih boyunca en ilkel topluluklardan günümüze kadar üzerinde düşünülmüş ve konuşulmuş bir kavramdır.

 

Küreselleşme, hızla gelişen teknoloji, azalan kaynaklar, artan maliyetle...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Kişisel İmaj Yönetimi

Sanal Seminer

Başkalarının gözünde nasıl bir izlenime sahipsiniz? Nasıl algılanmak ve nasıl bir intiba bırakmak istiyorsanız, içsel ve dışsal etkenlerin bütününü kontrol altına alarak kişisel imajınızı yönetebilirsiniz. Giyim tarzının esasları ile birlikte dış görünüş, beden dili ve iletişim tarzı gibi...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Kişisel Motivasyon Yönetimi

Sanal Seminer

Motivasyon, hedefe ulaşmada en etkin yollardan biridir. Sürdürülebilir motivasyon hem kişisel hem de profesyonel hayatta daha kararlı ilerlemeyi sağlar.

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi tarafından hazırlanan bu eğitimde, yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan kişis...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Language Proficiency for Pilots

Sanal Sınıf

The goal of this course is to familiarize pilots holding Private Pilot License (PPL), Commercial Pilot License (CPL) with possible question types and the format of ICAO English Exams and the ICAO Language Proficiency Scale in accordance with the ICAO DOC. 9835 and DGCA  SHT-1DY documents. ...


 500,00 USD (KDV Dahil)

Professional Skills For DGR Instructors - Categorıes 1,2,3,6

Sanal Sınıf This course focuses on techniques and strategies to plan a robust dangerous goods training program. You will learn how to develop a training session, impart learning through active learning, sequence learning activities to ensure an effective mix and flow, and conclude a training session with an emp...


Eğitim Tarihi
13.12.2021 - 17.12.2021

 2.561,00 USD (KDV Dahil)

Safety Management Systems (SMS) - Implementation and Control

Sınıf Eğitimi

Gain the skills to implement a phased and manageable workload that will allow you to comply with regulatory requirements.  1.817,00 USD (KDV Dahil)

Sunuş Teknikleri

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin amacı, modern sunuş teknikleri hakkında özlü bir bilgilendirme sunmak ve katılımcıların iş dünyası ihtiyaçlarına yönelik etkili sunuş yapabilme becerilerine katkı sağlamaktır. 


 1.180,00 TRY (KDV Dahil)

TEAM Sınavı

Sınav TEAM - HAVA ARACI BAKIM PERSONELİ DİL YETERLİLİK SINAVI


 350,00 TRY (KDV Dahil)

Tedarik Güvenliği (Tazeleme)

Sanal Sınıf Sivil havacılığı yasadışı eylemlere karşı korumak üzere standart bir seviyede alınacak önleyici ve koruyucu güvenlik tedbirlerinin ilgili personelce uygulanabilmesini sağlamaktır. 


 295,00 TRY (KDV Dahil)

Tedarik Güvenliği (Temel)

Sanal Sınıf Sivil havacılığı yasadışı eylemlere karşı korumak üzere standart bir seviyede alınacak önleyici ve koruyucu güvenlik tedbirlerinin ilgili personelce uygulanabilmesini sağlamaktır.  


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 10)

Sanal Sınıf Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında özellikle depolama, yükleme ve boşaltma işlemleri aşamasıyla ilgili olarak IATA DGR 1.5.A tablosu kategori 10’da tanımlı kişilere IATA ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan kuralların öğretilmesi ile taşımada emniyetin sağlanmasıdır.


 1.169,00 TRY (KDV Dahil)

Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 10)

Sınıf Eğitimi Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında özellikle depolama, yükleme ve boşaltma işlemleri aşamasıyla ilgili olarak IATA DGR 1.5.A tablosu kategori 10’da tanımlı kişilere IATA ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan kuralların öğretilmesi ile taşımada emniyetin sağlanmasıdır.


 1.169,00 TRY (KDV Dahil)

Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 4,7)

Sanal Sınıf Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında özellikle kargo veya posta kabul (tehlikeli maddeler hariç) işlemleri aşamasıyla ilgili olarak IATA DGR 1.5.A tablosu Kategori 4, 7’de tanımlı kişilere IATA ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan kuralların öğretilmesi ile taşımada emniyetin sağlanma...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 4,7)

Sınıf Eğitimi Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında özellikle kargo veya posta kabul (tehlikeli maddeler hariç) işlemleri aşamasıyla ilgili olarak IATA DGR 1.5.A tablosu Kategori 4, 7’de tanımlı kişilere IATA ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan kuralların öğretilmesi ile taşımada emniyetin sağlanma...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 5,8)

Sınıf Eğitimi Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında özellikle depolama, yükleme ve boşaltma işlemleri aşamasıyla ilgili olarak IATA DGR 1.5.A tablosu kategori 5, 8’de tanımlı kişilere IATA ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan kuralların öğretilmesi ile taşımada emniyetin sağlanmasıdır.


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 9,11,12)

Sanal Sınıf Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında özellikle yolcu kabulü yapan yer hizmetleri personeli, kabin ekibi (uçuş ekibi hariç) ve yolcu bagajı, kargo, posta kabulü yapan güvenlik personelinin işlemlerinin aşamasıyla ilgili olarak IATA DGR 1.5.A Tablosu Kategori 9,11,12’de tanımlı kişilere IATA...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 9,11,12)

Sınıf Eğitimi Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında özellikle yolcu kabulü yapan yer hizmetleri personeli, kabin ekibi (uçuş ekibi hariç) ve yolcu bagajı, kargo, posta kabulü yapan güvenlik personelinin işlemlerinin aşamasıyla ilgili olarak IATA DGR 1.5.A Tablosu Kategori 9,11,12’de tanımlı kişilere IATA...


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Tehlikeli Maddeler Bilinci Tazeleme (Kategori 10)

Sınıf Eğitimi Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında özellikle depolama, yükleme ve boşaltma işlemleri aşamasıyla ilgili olarak IATA DGR 1.5.A Tablosu Kategori 10’da tanımlı kişilerin bilgilerini güncelleyerek, kuralların doğru uygulanmasının teminiyle taşımada emniyetin sağlanmasıdır.


 590,00 TRY (KDV Dahil)

Tehlikeli Maddeler Kuralları (Kategori 1,2,3,6)

Sanal Sınıf Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması ile ilgili olarak IATA DGR 1.5.A Tablosu Kategori 1, 2, 3 ve 6’da tanımlı gönderici, acente veya ortaklık personeli dışındaki diğer havayolu çalışanlarına, IATA ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan kuralların öğretilmesi; özellikle maddenin taşımaya h...


 3.068,00 TRY (KDV Dahil)

Tehlikeli Maddeler Kuralları (Kategori 1,2,3,6)

Sınıf Eğitimi Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması ile ilgili olarak IATA DGR 1.5.A Tablosu Kategori 1, 2, 3 ve 6’da tanımlı gönderici, acente veya ortaklık personeli dışındaki diğer havayolu çalışanlarına, IATA ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan kuralların öğretilmesi; özellikle maddenin taşımaya h...


 3.068,00 TRY (KDV Dahil)

Tehlikeli Maddeler Kuralları Tazeleme (Kategori 1,2,3,6)

Sanal Sınıf Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması ile ilgili olarak IATA DGR 1.5.A Tablosu kategori 1, 2, 3 ve 6’da tanımlı, geçerli eğitim belgesine sahip kişilerin bilgilerini güncelleyerek IATA ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan kuralların doğru uygulanmasının temini ile uçuş emniyetinin s...


 1.770,00 TRY (KDV Dahil)

Tehlikeli Maddeler Kuralları Tazeleme (Kategori 1,2,3,6)

Sınıf Eğitimi Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması ile ilgili olarak IATA DGR 1.5.A Tablosu kategori 1, 2, 3 ve 6’da tanımlı, geçerli eğitim belgesine sahip kişilerin bilgilerini güncelleyerek IATA ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan kuralların doğru uygulanmasının temini ile uçuş emniyetinin sağlanm...


 1.770,00 TRY (KDV Dahil)

Turkish Language Training for Foreigners 1

Sınıf Eğitimi

The aim of this training is to provide participants with the opportunity to practice with a variety of writing and speaking exercises so that they can communicate in Turkish at elementary level on topics they may need. 1.416,00 TRY (KDV Dahil)

Uçuş Korkusunu Yenme Programı

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin amacı; sınıf içi eğitiminde katılımcılara havacılık alanında uzman kişilerce (pilot, teknik eğitmen, kabin eğitmeni) uçaklarla ilgili pilotaj ve teknik konularında da bilgi vermek, psikolog/psikiyatrist eşliğinde korkular ve katılımcıların uçuş korkuları üzerine değerlendirmeler yapmak v...


Eğitim Tarihi
11.12.2021 - 12.12.2021

 3.900,00 TRY (KDV Dahil)

Uluslararası Müzakere Teknikleri

Sınıf Eğitimi Bu eğitim, uluslararası müzakereciliğin esaslarını, müzakere sürecinin başlıca unsurlarını ve müzakere stratejilerini tanıtmayı hedefleyen uygulamalı bir eğitimdir.


 1.770,00 TRY (KDV Dahil)

Yolcu Hizmetleri

Sınıf Eğitimi Bu kurs, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve Türk Hava Yolları kuralları doğrultusunda, Yolcu Hizmetleri birimlerinde Türk Hava Yolları adına çalışan/çalışmayı hedefleyen kişiler için hazırlanmıştır.


 2.926,00 TRY (KDV Dahil)

Yolcu Hizmetleri (Tazeleme)

Sınıf Eğitimi Bu kurs, yolcu hizmetleri konuları ile ilgili uygulamadaki sorunların tartışılarak mevcut bilgilerin tazelenmesi ve yeni bilgilerin aktarılması için hazırlanmıştır.


 1.463,00 TRY (KDV Dahil)

Yük Kontrol ve Denge

Blended (E-Learning + Sınıf Eğitimi) Sivil Havacılık Otoriteleri ve Ortaklık kuralları doğrultusunda; uçuş emniyeti, yükleme, ağırlık ve denge konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 


 9.742,00 TRY (KDV Dahil)

Yük Kontrol ve Denge

Sanal Sınıf Sivil Havacılık Otoriteleri ve Ortaklık kuralları doğrultusunda; uçuş emniyeti, yükleme, ağırlık ve denge konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.  


 9.742,00 TRY (KDV Dahil)

Yük Kontrol ve Denge Tazeleme

Sınıf Eğitimi Katılımcıların Sivil Havacılık Otoriteleri ve Türk Hava Yolları kuralları doğrultusunda; uçuş emniyeti, yükleme, ağırlık ve denge konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 


 5.900,00 TRY (KDV Dahil)

Yük Kontrol ve Denge Tazeleme

Sanal Sınıf Katılımcıların Sivil Havacılık Otoriteleri ve Türk Hava Yolları kuralları doğrultusunda; uçuş emniyeti, yükleme, ağırlık ve denge konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.  


 5.900,00 TRY (KDV Dahil)