EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Değer Yaratmak


Yönetim ve Organizasyon - A03D942 - Sınıf Eğitimi


Değer Yaratmak
  • Konular
  • Hedef Kitle
  • Otorite Onayı
  • Ön Şartlar
Değer Yaratma Alanları İşletme Değerleri ve Rekabet Edebilirlik Değer Önermesi Oluşturma Yenileşme Yoluyla Değer Yaratma Grup Çalışması: Kurumsal Değer Yaratma Stratejileri Analiz Grup Çalışması Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Genel Katılım
Yok
Yok