EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Uçak Yer Hizmetleri (Kargo Uçakları)


Ramp Eğitimleri - A01D722 - Sınıf Eğitimi


Uçak Yer Hizmetleri (Kargo Uçakları)
 • Konular
 • Hedef Kitle
 • Otorite Onayı
 • Ön Şartlar
 • Gerekli Belgeler
 • Kritik Bilgiler
 • Tanışma ve Eğitimin Amacı
 • Filo Tanıtımı (A300/310/330 B777/747)
 • Uçakların Turnaround Süreçleri ( Uçak Varışı, Varıştan Önce Yapılan İşlemler, (FOD, Teçhizat Tahdit Sahası ve teçhizat Tahdit Çizgisi), Standart Geliş Prosedürleri, Uçak varışında kullanılan Yer Destek Ekipmanları) El İşaretleri, Uçağın Takozlanlaması, Uçak Konilemesi)
 • Uçak Kapıları (Genel emniyet Gereklilikleri, Kabin Erişim Kapıları, Uçak Tiplerine Göre Kabin Kapılarını Açma/Kapatma, Kago Kompartman Kapıları, Uçağa Harici Kaynaktan Elektrik (GPU) ve Hava (ACU/ASU Bağlanması, Uçağın Enerjilendirilmesi
 • Yakıt İkmali, Yükleme, Atık Su, Temiz Su İkmali (Akaryakıt İkmali, Yakıt Alımı/Boşaltımı Esnasında Emniyet, Yakıt Emniyet Sahası, Yakıt Sızıntısı, Yakıtta Uygulanan Kalite Kontrolleri, Yakıt İkmal Panelleri, İkmal Sonrası, FMM Form, Yükleme, Uçak Yükleme Gözetimi, Yükleme sırasında Yapılması Gerekenler, Yükleme Sonrasında Yapılması Gerekenler, Uçağın Yer Operasyonundaki Dengesi, Boşaltma İşlemi için Emniyet Gereklilikleri, Boşaltma, birim yük Cihazlarının Tanımlanması/Etiketlenmesi, Ramp Sahasında ULD Kontrolü, Temiz Su İkmal hizmeti ve panelleri, Atık Su Hizmeti ve Panelleri
 • Kalkış Operasyonu (Pushback Aracının Bağlanması, Çeki Demirli ve Çeki Demirsiz, Kalkış Operasyonunda İletişim, Pushback Manevrası,Pushback and Pull Forward, Burun İniş Takımının Korunması ve Kumanda Açısı, Kış ve Kaygan Koşullarda/ Düşük Görüş Koşullarında Manevra, Motor Çalıştırma, Pushback Traktörünün Ayrılması,Açık alanda Kalkış Operasyonu, Uçağın Geri Kuvvetle Çalışması, İtme-Çekme, İtme-Çekme Öncesi İşlemler, İtme Çekme sonrası İşlemler, İtme-Çekme Manevrası
 • Apronda yer Destek Teçhizatlarının Kullanımı için Emniyet talimatı, Genel Emniyet Talimatları, De-icing/Anti-icing Operasyonlarında Emniyet
 • Uçağın Genel Emniyeti/Hizmet Koşulları, (Uçak Hizmetinde Apron Emniyeti, Apronda Uçak Güvenliği, Apronda Yangın, Apron Kaza/Olay Bildirimi, Ramp Sahasında Yaşanabilecek Acil Durumlar, zorunlu Olay Bİldirimleri, Tehlike Bildirimleri Olumsuz Hava Koşulları, Fırtınalı/Şimşekli Havalarda Çalışma Talimatları, Yıldırım Alarm Çağrısı
 • Hava Taradfı emniyeti Operasyonel Gözetimi (Operasyonel Gereklilikler, Turnaround Koordinasyonu/Gözetim ve Kontrolü Gereklilikleri, Raporlama-Olaylar, Kazalar ve Ramak Kalalar, Zorunlu Olay Bildirimleri, Gözetim Kapsamı, Olumsuz Hava Durumu Gözetim Prosedürleri
 • Gereklilikler (Geliş Seferi, Gisiş Seferi, Gidiş Seferi Öncesi Son Kontroller, Emniyetli ve Zamanında Kalkış)
 • Ramp Handling Checklist
 • Final Sınavı

 • Meeting and Goal of Training
 • Fleet Introduction (A300/310/330/B777/B747)

 • Aircraft Turnaround (Aircraft Arrival ( Actions Prior to Arrival (FOD, Equipment Restraint Area and Equipment Restraint Line), Standard Arrival Procedures, Ground Support Equipment for Arriving Aircraft), Hand signals, Aircraft Chocking, Aircraft Conning

 • Aircraft Service Doors (General Safety requirements, Cabin Access Doors, Opening/Closing Cabin Doors Based on Aircraft Types, Cargo Compartment Doors, External Electricity (GPU) and Air (ACU&ASU) Supply, Energizing Ground Service Based on Aircraft)

 • Refueling, Loading, Waste Water, Potable Water (Aircraft Refueling, Safety During Refueling/Defueling, Fuel Safety Zone, Fuel Leakage, Fuel Quality Checks, Refueling Panels, Post Refueling, FMM Form, Loading, Supervision of Aircraft Loading, Action During Loading, Actions After Loading, Aircraft Ground Stability, Safety Requirements specific to aircraft Loading, Unloading, Identification/Labeling of Unit Load DevicesChecking ULD Conditions on the Ramp, Potable Water Servicing and Panels, Waste Water Servicing and Panels)

 • Aircraft Departure (Connecting Pushback Tractor, Towbar and Towbarless Tractor, Departure Communications, Pushback Maneuver, Puschback Requariments, safety during Pushback Maneuver, Pushback and Pull forward, Nose Gear Protection and Steering Angles, Maneuvering During Wintery or Slippery / Low- Visibility Conditions, Engine Start, Pushback Disconnection, Open Ramp Departure, Aircraft Powerback Operations, Aircraft Towing, Pre-Towing Activities, Pre-Towing Prepation, Towing Maneuver)

 • Safety Instructions for Operating Ground Support Equipment on the Ramp, General Safety Instructions, Safety During Aircraft De-icing/Anti-icing Operations)

 • Aircraft General Safety/Servicing Conditions(Ramp Safety in Aircraft Handling, Aircraft Security on the Ramp, Fire on the Ramp, Possible Emergency Cases at the Ramp Area, Ramp Accident/Incident Reports, Mandatory Incident Reports, Hazard Reports, Adverse Weather Conditions, Thunderstorms and Lightning, Lightning alert Callout)  

 • Operational Supervision of Airside Safety (Operational Requirements, Turn Arround/Supervision and control Requirements, Reporting- Icident, accidents and Near-Misses, Supervision Procedures, Adverse weather Conditions Observation Procedures)

 • Responsibilities (Arrival Flight, Departure Flight, Checks after Arrival Flight, Safe and On-Time Take-off)

 • Ramp Handling Checklist

 • Post-Assessment

Kargo uçaklarının yer operasyonunu gözetim ve yönetim sorumluluğu bulunan personeller.

Employees who are or will be responsible for supervising turn around operation of cargo aircrafts.

Yok
Yok