EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Kargo İşlemleri

Kargo Eğitimleri - A01D620 - Sınıf Eğitimi

Kargo İşlemleri
Hava kargo taşımacılığının temel prensipleri, kuralları, uygulamaları ve operasyonu hakkında genel bilgi ve becerilerin kazandırılması ile emniyetin sağlanmasıdır.

5 gün (5x8 saat)
Konular:
 • Emniyetli Handling işlemleri 
 • TACT Rules tanıtımı
 • Taşıyıcı ve ülke kuralları
 • Uçak tanımları  ( Uçak gövdesi ve tipleri)
 • ULD tanımlar,konturlar ve Yükleme Tabloları
 • Uçak yükleme işlemleri ( Kargoların emniyete alınması, ULD istifleme kuralları, Taban çekeri hesaplamaları ve bağlama kuralları)
 • Özel kargolar ( Tanım ve kapsamı, Paketleme Özellikleri, Etiketler ve işaretler, Kabülü, Depolama - istifleme, Yükleme ve Boşaltma Prosüdürleri)
 • Canlı hayvanlar Kuralları (Tanımlama, Sınıflandırma, Paketleme, Etiketleme, İşaretleme Handling Prosedürleri Kabul,depolama, yükleme, boşaltma)
 • Tehlikeli Maddeler (Tehlikeli Madde Kuralları hakkında genel bilgilendirme, Felsefesi, Limitler, Sınıflar , Etiketler )
 • Kargo Aksaklıkları
 • Acil Durum işlemleri

Hedef Kitle:
Öncelikle kargo ofis memuru, kargo operasyon memuru ve kargo rezervasyon memuru ile bu kişilerin şefleri, diğer birimlerin ilgili personeli, diğer taşıyıcı şirket ve yer hizmeti kuruluşu personeli.

Otorite Onayı:
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Ön Şartlar:
-