EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Kargo İşlemleri


Kargo Eğitimleri - A01D620 - Sınıf Eğitimi


Kargo İşlemleri
 • Konular
 • Hedef Kitle
 • Otorite Onayı
 • Ön Şartlar
 • Gerekli Belgeler
 • Kritik Bilgiler
 • Emniyetli Handling işlemleri 
 • TACT Rules tanıtımı
 • Taşıyıcı ve ülke kuralları
 • Uçak tanımları  ( Uçak gövdesi ve tipleri)
 • ULD tanımlar,konturlar ve Yükleme Tabloları
 • Uçak yükleme işlemleri ( Kargoların emniyete alınması, ULD istifleme kuralları, Taban çekeri hesaplamaları ve bağlama kuralları)
 • Özel kargolar ( Tanım ve kapsamı, Paketleme Özellikleri, Etiketler ve işaretler, Kabülü, Depolama - istifleme, Yükleme ve Boşaltma Prosüdürleri)
 • Canlı hayvanlar Kuralları (Tanımlama, Sınıflandırma, Paketleme, Etiketleme, İşaretleme Handling Prosedürleri Kabul,depolama, yükleme, boşaltma)
 • Tehlikeli Maddeler (Tehlikeli Madde Kuralları hakkında genel bilgilendirme, Felsefesi, Limitler, Sınıflar , Etiketler )
 • Kargo Aksaklıkları
 • Acil Durum işlemleri
Öncelikle kargo ofis memuru, kargo operasyon memuru ve kargo rezervasyon memuru ile bu kişilerin şefleri, diğer birimlerin ilgili personeli, diğer taşıyıcı şirket ve yer hizmeti kuruluşu personeli.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
-