EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi

Güvenlik - A01D093 - Sınıf Eğitimi

Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi
Güvenlik görevlisinin sivil havacılık güvenlik tedbirlerinin temel prensiplerini anlamaları ve uygun tedbirleri uygulamalarını sağlamaktır

7 gün (7x7 saat)
Konular:


 • Sivil havacılığa yönelik tehditler
 • Terörizm
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat
 • Ulusal ve uluslararası organizasyonlar
 • Personel, kabin ve uçak altı bagaj ile eşyaların taranması
 • Havaalanı güvenliği
 • Güvenlik olaylarında izlenecek prosedürler
 • Potansiyel tehlikeli yolcularla ilgilenme
 • Tedarik güvenliği
 • Temizlik güvenliği
 • Kargo/posta güvenliği
 • Tehlikeli maddeler
 • Yolcu mülakatı ve seyahat dokümanları
 • İletişim ve beden dili


Hedef Kitle:
Uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi kuruluşlarında görevli güvenlik görevlisi (uçak güvenlikçiler vs)

Otorite Onayı:
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Ön Şartlar:
Ortaklık harici katılımcılar için özgeçmiş kontrolü, TL.31.011 Eğitim Pazarlama ve Satış Talimatı’na ve SHT-17.2 Rev.01 MD.6 (13)’e göre, • Özgeçmiş Araştırma Formu • Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi • Adli Sicil Kaydı