EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Kargo İşlemleri (Tazeleme)

Kargo Eğitimleri - A01D621 - Sınıf Eğitimi

Kargo İşlemleri (Tazeleme)
Hava kargo taşımacılığının temel prensipleri, kuralları, uygulamaları ve operasyonu hakkında kazanılmış olan genel bilgi ve becerilerin güncellenmesidir.

2 gün (2x8 saat)
Konular:
 • Handling prosedürleri ve Emniyet                                                                      
 • Kurallardaki değişiklik ve yenilikler
 • Filoya yeni katılan uçaklar
 • ULD’ler, Konturlar ve Uçak yükleme tabloları
 • Uçak yük limitleri (Taban çekeri),Yüklerin emniyete alınması
 • Özel kargolar 
 • Depolama prosedürleri (istifleme, yükleme ve boşaltma)
 • Canlı Hayvan Taşıma Kuralları
 • Tehlikeli Madde Kuralları (Kuralların uygulanmasının önemi /Gizli ve beyan edilmemiş kargolar)
 • Kargo Aksaklıkları
 • Acil Durum İşlemleri

Hedef Kitle:
Kargo ofis memuru, kargo operasyon memuru ve kargo rezervasyon memuru ile bu kişilerin şefleri, diğer birimlerin ilgili personeli, diğer havayolu, şirket ve yer hizmeti kuruluşu personeli.

Otorite Onayı:
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Ön Şartlar:
Son 3 yıl içerisinde alınmış Kargo İşlemleri veya Kargo İşlemleri Tazeleme sertifikasına sahip olmak.