EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Temel Kargo Güvenliği (Tazeleme)

Güvenlik - A01D088 - Sınıf Eğitimi

Temel Kargo Güvenliği (Tazeleme)
Personelin havacılık güvenliğinin önemini anlamalarını ve sivil havacılığı yasadışı eylemlere karşı korumak üzere standart bir seviyede önleyici ve koruma güvenlik tedbirleri uygulayabilmelerini sağlamaktır.

1 gün (1x4 saat)
Konular: • Sivil havacılığa yönelik tehditler

 • Yasadışı müdahalelerin tarihi

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat

 • Hava kargo/posta güvenliği uygulamaları

 • Bilinen gönderici konsepti

 • Kargonun kabulü

 • Yasaklı maddeleri tanıma

 • Bilinmeyen kargo için uygulanacak prosedürler

 • Kargonun korunması

 • Beyan edilmeyen gizli tehlikeli maddeler

 • Tehlikeli madde taşıması

 • Acil durumda yapılacaklar


Hedef Kitle:
Yetkilendirilmiş kargo/posta kurum/kuruluşu tarafından istihdam edilen hava kargonun taranmasından sorumlu güvenlik personeli haricindeki tüm güvenlik personeli ve sürücüler.

Otorite Onayı:
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Ön Şartlar:
Temel Kargo Güvenliği (Temel) eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. Ortaklık harici katılımcılar için özgeçmiş kontrolü, TL.31.011 Eğitim Pazarlama ve Satış Talimatı’na ve SHT-17.2 Rev.01 MD.6 (13)’e göre. • Özgeçmiş Araştırma Formu • Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi • Adli Sicil Kaydı