EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 10)


Tehlikeli Maddeler - A01V303 - Sanal Sınıf


Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 10)
  • Konular
  • Hedef Kitle
  • Otorite Onayı
  • Ön Şartlar
  • Gerekli Belgeler
  • Kritik Bilgiler
Genel FelsefeLimitlerGönderici ve Taşıyıcı için genel gerekliliklerSınıflandırmaTehlikeli Maddeler ListesiGenel Paket gereklilikleri ve paketlerEtiketleme ve İşaretlemeYükleme ve depolama Prosedürleri NOTOC-Kaptana özel yükler hakkında bilgi verilmesi Acil durum prosedürleri
IATA Dangerous Goods Regulations kitabının 1.5.A Tablosu Kategori  10’da tanımlanan personel (harekat koordinatörü, loadmaster, uçuş harekat memuru, dispeçer, satış trafik memuru)  
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü 
Yok