EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Sunuş Teknikleri


Yönetim ve Organizasyon - A03B016 - Blended (E-Learning + Sınıf Eğitimi)


  • Konular
  • Hedef Kitle
  • Otorite Onayı
  • Ön Şartlar
Sunuş Teknikleri (Planlama ve Gerçekleştirme)
Sunumda Kullanabileceğimiz Görsel Araç ve Materyaller
Tele-Video-Konferans Sunumu
Sahneye Çıkmadan Önce Son Hazırlıklar
Sunum Sonrası Kendimizi Değerlendirme


İş süreçleri gereği kendi mesleki ve uzmanlık konularında sunuş yapacak unvandaki personel.
Yok
A01X021 Ms Powerpoint 2010 Temel ve A01X020 Ms Powerpoint 2010 ileri eğitimlerini tamamlamış olmak.