EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Hava Aracı Temizlik Güvenliği


Güvenlik - A01E085 - E-Learning


Hava Aracı Temizlik Güvenliği
  • Konular
  • Hedef Kitle
  • Otorite Onayı
  • Ön Şartlar
• Sivil havacılığa yönelik tehditler
• Terörizm
• Temizlik malzeme ve gereçlerinin yetkisiz müdahalelere karşı korunması
• Şüpheli veya yasaklı maddelerin tanımlanması ve tespit edilmesi durumunda yapılacaklar
• Güvenlikli temizleme prosedürleri
Hava Aracı Temizlik Personeli
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Ortaklık harici katılımcılar için özgeçmiş kontrolü, TL.31.011 Eğitim Pazarlama ve Satış Talimatı’na ve SHT-17.2 Rev.01 MD.6 (13)’e göre,

• Özgeçmiş Araştırma Formu

• Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi

• Adli Sicil Kaydı