EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Hava Aracı Temizlik Güvenliği

Güvenlik - A01E085 - E-Learning

Hava Aracı Temizlik Güvenliği
Temizlik personelinin, sivil havacılığı yasadışı eylemlere karşı korumak üzere standart bir seviyede önleyici güvenlik tedbirleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve uygulamaya sokmalarını sağlamaktır.

1 gün (1x3 saat)
Konular:
• Sivil havacılığa yönelik tehditler
• Terörizm
• Temizlik malzeme ve gereçlerinin yetkisiz müdahalelere karşı korunması
• Şüpheli veya yasaklı maddelerin tanımlanması ve tespit edilmesi durumunda yapılacaklar
• Güvenlikli temizleme prosedürleri

Hedef Kitle:
Hava Aracı Temizlik Personeli

Otorite Onayı:
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Ön Şartlar:

Ortaklık harici katılımcılar için özgeçmiş kontrolü, TL.31.011 Eğitim Pazarlama ve Satış Talimatı’na ve SHT-17.2 Rev.01 MD.6 (13)’e göre,

• Özgeçmiş Araştırma Formu

• Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi

• Adli Sicil Kaydı