EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Güvenlik Yönetimi (Temel)


Güvenlik - A01D091 - Sınıf Eğitimi


Güvenlik Yönetimi (Temel)
  • Konular
  • Hedef Kitle
  • Otorite Onayı
  • Ön Şartlar
- Eğitimin amacı, kurs neden gereklidir?
- Tehdit ve hedefler
- Güvenlik yöneticileri /eğitmenlerinin görev ve sorumlulukları
- Uluslararası sivil havacılık güvenliği anlaşmaları ve düzenlemeleri
- Uluslararası organizasyonlar (ICAO, ECAC, AB)
- Havacılık güvenliği alanındaki ulusal mevzuat
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
- Tehdit değerlendirme
- Havacılık güvenliğinde teknoloji
- Kurum/kuruluşun güvenlik organizasyonu
- Güvenlik programı
- Güvenlik eğitim programı
- İşe alma ve eğitim
- İç kalite kontrol programı ve faaliyetler
- Beklenmedik durum planlaması
- Yönetim becerisi
- Yönetime bakış
- Etkili yönetim
- Liderlik
- Moral/motivasyon
- Stres/kaygı
- Krize genel bakış
- Kriz yönetim planı
- Kriz yönetim unsurları ve işlevleri
- Yönetim ve diğer unsurların rolleri ile işlevleri
- Kriz yönetiminde ve müdahalede kolaylıklar ve destek
- Kriz yönetiminde tatbikatlar
- Risk, tehdit ve zafiyet tanımları
- Kalite kontrol faaliyet türleri 
- Acil durum ve muhtemel harekat tarzı planlaması
- İnsan kaynakları yönetimi
- Güvenlik yönetim sistemleri
- Hizmet sağlayıcılar
- Döküman yönetim sistemi
- Güvenlik politikası oluşturulması
Havayolu, hava taksi, havalimanı, genel havacılık ve diğer havacılık işletmelerinin Güvenlikten Sorumlu Yetkili Yöneticileri ve Yönetici Yardımcıları 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Yok