EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Güvenlik Bilinci (Temel)


Güvenlik - A01E065 - E-Learning


Güvenlik Bilinci (Temel)
  • Konular
  • Hedef Kitle
  • Otorite Onayı
  • Ön Şartlar
• Sivil havacılığın tarihçesi
• Sivil havacılığa yönelik tehditler
• Ulusal/uluslararası mevzuat ve organizasyonlar
• Hava alanındaki tüm güvenlik kontrolleri
• Olağandışı ve acil durumlar
• Tehlikeli maddeler
• Hava alanı giriş kartları ve uyulması gereken kurallar
Güvenlik harici tüm personel
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ortaklık harici katılımcılar için özgeçmiş kontrolü, TL.31.011 Eğitim Pazarlama ve Satış Talimatı’na ve SHT-17.2 Rev.01 MD.6 (13)’e göre, • Özgeçmiş Araştırma Formu • Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi • Adli Sicil Kaydı