EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Güvenlik Bilinci

Güvenlik - A01E065 - E-Learning

Güvenlik Bilinci
Sivil havacılık güvenliğinin öneminin anlaşılmasının ve sivil havacılığa yönelik yasa dışı eylemlerden korumaya katkıda bulunulmasının sağlanmasıdır.

1 gün (1x4 saat)
Konular:
• Sivil havacılığın tarihçesi
• Sivil havacılığa yönelik tehditler
• Ulusal/uluslararası mevzuat ve organizasyonlar
• Hava alanındaki tüm güvenlik kontrolleri
• Olağandışı ve acil durumlar
• Tehlikeli maddeler
• Hava alanı giriş kartları ve uyulması gereken kurallar

Hedef Kitle:
Güvenlik harici tüm personel

Otorite Onayı:
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ön Şartlar:
Ortaklık harici katılımcılar için özgeçmiş kontrolü, TL.31.011 Eğitim Pazarlama ve Satış Talimatı’na ve SHT-17.2 Rev.01 MD.6 (13)’e göre, • Özgeçmiş Araştırma Formu • Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi • Adli Sicil Kaydı