EĞİTİMLER

YOUR LEARNING HUB

Aranan Metin
Kategori
Alt Kategori
Eğitim Dili
Eğitim Türü

Kargo Personeli için Çevre Bilinçlendirme

Kalite Yönetimi - A03E022 - E-Learning

Bu eğitimin amacı, çevre sorunlarını önlemede, çalışanların daha aktif rol almasını sağlayarak, çalışanlarda çevre sorunları ile ilgili farkındalık ve duyarlılık oluşturmaktır. Aynı zamanda, bu eğitim Çevre Yönetim Sistemini’nin gerekliliklerinden biridir.

1 gün (1x2 saat)  

Sera Gazı Farkındalık Eğitimi

Kalite Yönetimi - A03E032 - E-Learning

Bu eğitimin amacı, faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan Sera Gazları ve bunların olumsuz çevresel etkileri ile ilgili farkındalık oluşturmaktır.

1 gün (1x4 saat)  

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetimi - A03E890 - E-Learning

Eğitimin amacı, sahip olduğumuz, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgilendirmektir.

1 gün (1x1 saat)  

TS ISO 10002:2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

TS ISO 10002:2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Kalite Yönetimi - A03E031 - E-Learning

Bu eğitim, sahip olduğumuz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin ayrılmaz bir parçası olarak Ortaklığımızda uygulanan ISO 10002:2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

1 gün (1x1 saat)  

Uçuş Personeli için Çevre Bilinçlendirme

Kalite Yönetimi - A03E021 - E-Learning

Bu eğitimin amacı, çevre sorunlarını önlemede, çalışanların daha aktif rol almasını sağlayarak, çalışanlarda çevre sorunları ile ilgili farkındalık ve duyarlılık oluşturmaktır. Aynı zamanda, bu eğitim Çevre Yönetim Sistemini’nin gerekliliklerinden biridir.

1 gün (1x2 saat)  

Yer Personeli için Çevre Bilinçlendirme

Kalite Yönetimi - A03E020 - E-Learning

Bu eğitimin amacı, çevre sorunlarını önlemede, çalışanların daha aktif rol almasını sağlayarak, çalışanlarda çevre sorunları ile ilgili farkındalık ve duyarlılık oluşturmaktır. Aynı zamanda, bu eğitim Çevre Yönetim Sistemini’nin gerekliliklerinden biridir.

1 gün (1x2 saat)  

Diksiyon ve Etkili Konuşma

Kişisel Gelişim Eğitimleri  - A03E216 - E-Learning

Türkçeyi kurallarına uygun kullanabilmek,akıcı ve anlaşılır bir konuşma becerisi kazandırmak 

1 gün (1x3 saat)  

Duygusal Zeka

Duygusal Zeka

Kişisel Gelişim Eğitimleri  - A03D007 - Sınıf Eğitimi

Bu eğitimin amacı; iş ve ilişki yönetiminde duygusal zekâ ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

1 gün (1x7 saat)   413 TRY (KDV Dahil)

 Satın Al

Duygusal Zeka

Kişisel Gelişim Eğitimleri  - A03E007 - E-Learning

Bu eğitimin amacı; iş ve ilişki yönetiminde duygusal zekâ ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

1 gün (1x3 saat)  

Etkili İletişim

Etkili İletişim

Kişisel Gelişim Eğitimleri  - A03D116 - Sınıf Eğitimi

Bu eğitimin amacı; iş ve ilişki yönetiminde etkili iletişimle ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

1 gün (1x7 saat)   413 TRY (KDV Dahil)

 Satın Al

Etkili İletişim

Kişisel Gelişim Eğitimleri  - A03E116 - E-Learning

Bu eğitimin amacı; iş ve ilişki yönetiminde etkili iletişimle ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

1 gün (1x1 saat)  

Etkili İletişim

Kişisel Gelişim Eğitimleri  - A03B116 - Blended (E-Learning + Sınıf Eğitimi)

Bu eğitimin amacı; iş ve ilişki yönetiminde etkili iletişimle ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

1 gün (1x7 saat)  

Müşteri Şikayetinin Önemi ve Şikayet Yönetimi

Kişisel Gelişim Eğitimleri  - A03E300 - E-Learning

Bu eğitimde, müşteri odaklı olabilmek, müşteri şikayetlerinin fırsata dönüştürülmesi ve çözümün müşteriye sunulması gibi konular ele alınır.

1 gün (1x1 saat)  

Protokol, Görgü Kuralları ve İmaj

Protokol, Görgü Kuralları ve İmaj

Kişisel Gelişim Eğitimleri  - A03D072 - Sınıf Eğitimi

Bu eğitimin amacı; görgü, nezaket kuralları ve imaj oluşturma hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

1 gün (1x7 saat)   413 TRY (KDV Dahil)

 Satın Al

Protokol, Görgü Kuralları ve İmaj

Kişisel Gelişim Eğitimleri  - A03B072 - Blended (E-Learning + Sınıf Eğitimi)

Bu eğitimin amacı; görgü, nezaket kuralları ve imaj oluşturma hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

1 gün (1x7 saat)  

Protokol, Görgü Kuralları ve İmaj

Kişisel Gelişim Eğitimleri  - A03E072 - E-Learning

Bu eğitimin amacı; görgü, nezaket kuralları ve imaj oluşturma hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

1 gün (1x3 saat)  

Değer Yaratmak

Değer Yaratmak

Yönetim ve Organizasyon - A03D942 - Sınıf Eğitimi

Bu eğitim, katılımcılara bugünün rekabet dünyasında değer yaratmanın işletmeler için ifade ettiği önemi uygulamalar eşliğinde aktarmayı amaçlamaktadır.

2 gün (2x8 saat)   826 TRY (KDV Dahil)

 Satın Al

Eğiticinin Eğitimi

Yönetim ve Organizasyon - A03D903 - Sınıf Eğitimi

Bu kurs, çeşitli hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitimci olarak görev alabilecek olan ve kendi alanında uzman olan personele gerekli eğitimcilik yeterliliğini kazandırmayı hedefler.

3 gün (3x7 saat)  

Eğiticinin Eğitimi - Meb Onaylı

Eğiticinin Eğitimi - Meb Onaylı

Yönetim ve Organizasyon - A03D902 - Sınıf Eğitimi

Bu kurs, çeşitli hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitimci olarak görev alabilecek olan ve kendi alanında uzman olan personele gerekli eğitimcilik yeterliliğini kazandırmayı hedefler.

5 gün (5x7 saat)  

Rekabet Hukuku

Yönetim ve Organizasyon - A03E666 - E-Learning

Dersin amacı, rekabet hukuku hakkında farkındalık oluşturmaktır.

1 gün (1x2 saat)  

Sunuş Teknikleri

Sunuş Teknikleri

Yönetim ve Organizasyon - A03D016 - Sınıf Eğitimi

Bu eğitimin amacı; modern sunuş teknikleri hakkında özlü bir bilgilendirme sunmak ve katılımcıların iş dünyası ihtiyaçlarına yönelik etkili sunuş yapabilme becerilerine katkı sağlamaktır.

2 gün (2x7 saat)   826 TRY (KDV Dahil)

 Satın Al
Temel Yönetim Becerileri

Temel Yönetim Becerileri

Yönetim ve Organizasyon - A03D920 - Sınıf Eğitimi

Bu eğitim, modern yönetim teknikleri hakkında özlü bir bilgilendirme sunar ve işletmelerde ve özellikle de havayolu iş kolunda verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir işletme başarısı için müracaat edilebilecek yönetim ilkeleri ile iyi uygulama örneklerini tanıtmayı hedefler.

2 gün (2x7 saat)   826 TRY (KDV Dahil)

 Satın Al
Uluslararası Müzakere Teknikleri

Uluslararası Müzakere Teknikleri

Yönetim ve Organizasyon - A03D024 - Sınıf Eğitimi

Bu eğitim, uluslararası müzakereciliğin esaslarını, müzakere sürecinin başlıca unsurlarını ve müzakere stratejilerini tanıtmayı hedefleyen uygulamalı bir eğitimdir.

3 gün (3x7 saat)   1239 TRY (KDV Dahil)

 Satın Al
Human Factor - Insan Faktörleri

Human Factor - Insan Faktörleri

Tedarik - A03X005 - Dijital Bilgi Notu

Bu eğitimin amacı , hava tarafında çalışan tüm personelin faaliyetlerinin temelinde yatan insan faktörleri konusunu ele alarak insandan kaynaklanan hataların ,kazaların önlenmesini sağlamaktır.

1 gün (1x2 saat)