Eğitimler

Akademi tarafından verilen eğitimleri inceleyebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Diksiyon ve Etkili Konuşma

Sanal Seminer

Aristo’nun “Bir kimsenin ne söylenmesi gerektiğini bilmesi yeterli değildir, nasıl söyleneceğini bilmesi de gerekir.” sözünden yola çıkarak; konuşmaya verilen önemin ne kadar eskilere dayandığını bir kez daha görmekteyiz. Bilgi birikimimiz ve kelime haznemiz çok güçlü olabilir, imla kurall...


 1.170,00 TRY (KDV Dahil)

Dokuz Tip Mizaç Modeli ile İnsanları Tanıma

Sanal Seminer

Dokuz Tip Mizaç Modeli ile İnsanları Tanıma Eğitimi (Enneagrama Giriş)

Dokuz Tip Mizaç Modeli, kökenleri 3000 yıl öncesine dayanan ezoterik bilgilerin harmanlanmasıyla oluşmuş bir kişilik analiz sistemidir.

İnsanın kendini tanıması ...


 1.170,00 TRY (KDV Dahil)

Duygudurum Yönetimiyle Ertelemeyi Önlemek

Sanal Seminer

Belirli bir zamanda yapılması gereken işlerin geçerli bir sebep olmadan; ‘’Şimdi çok yorgunum, sonra yaparım.’’, ‘’Stres altındayken daha iyi çalışıyorum.’’ ya da ‘’Diğer işlerim bitince başlayacağım.’’ gibi bahanelerle tamamlanmaması ya da geciktirilmesi günümüzde yaygın görülen erteleme ...


 1.170,00 TRY (KDV Dahil)

Duygusal Zeka

Sanal Seminer

Duygusal Zekası(EQ) yüksek olan kişilerin daha yaratıcı, çözüm odaklı ve başarılı olduğu görüldükçe, IQ yani bilişsel zekadan çok daha önemli olduğu ortaya konmuştur. Hatta bu kişilerin, kendilerinden daha zeki olanları kolaylıkla idare edebilecekleri söylemlerine kadar ulaşılmıştır. Bunun...


 1.170,00 TRY (KDV Dahil)

Ekibin Değeri

Sanal Seminer

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” “Birlikten kuvvet doğar.” Bu sözleri sıkça duymuşsunuzdur. Birlikte olmak, zirveye ulaştığımızda yalnız olmamak, bizleri daha güçlü kılar.

Günümüzde pek çok başarıya ekip çalışması sonucunda ulaşıldığını fark ettiniz mi? Aslında, ...


 1.170,00 TRY (KDV Dahil)

Etkili İletişim

Sanal Seminer

İletişim, insanların bir arada yaşaması ve sosyal bir varlık olması gereği ihtiyaç duyduğu duygu, düşünce ve bilgiyi aktarma sürecidir. Gerek iş yaşamında ast-üst ilişkilerinde veya diğer kişi ve kuruluşlarla, gerekse sosyal hayatımızda ailemiz ve arkadaşlarımızla kurduğumuz iletişimin etk...


 1.170,00 TRY (KDV Dahil)

Hayalden Hedefe Yolculuk

Sanal Seminer

İnsan, sınırsız bir hayal gücüne ve hayallerini gerçekleştirebilecek muazzam bir potansiyele sahiptir. Ne var ki zaman içinde inanç kalıpları, kaygılar, olumsuz deneyimler, hayat koşulları ve çevrenin dayattığı ezberler, bu potansiyeli kullanamaz, hatta çoğu zaman  varlığını unutturur...


 1.170,00 TRY (KDV Dahil)

İletişimin Keskin Kılıcı Beden Dili

Sanal Seminer

İletişim halindeyken, karşımızdaki kişi veya kişilerin söyledikleriyle birlikte, ses tonundan oturuş kalkışına, yaptığı el kol hareketlerinden, yüzünde oluşturduğu ifadelere kadar bakıp yorum yaparken buluruz kendimizi. Özetle, biraz da hal ve tavıra odaklanırız.  


 1.170,00 TRY (KDV Dahil)

İletişimin Pencerelerini Aralamak JOHARİ Penceresi

Sanal Seminer

Joseph Luft ve Harry Ingham tarafından oluşturulan Johari Penceresi Yöntemi, iki veya daha çok kişi tarafından bilinip paylaşılan ya da bilinmeyen ve paylaşılmayan iletişimi inceler.

Johari Penceresi, kendini açıklamanın ve geri bildirimin birlikte nasıl çalıştığını an...


 1.170,00 TRY (KDV Dahil)

İnsan Faktörü

Sanal Seminer

İnsan Faktörü’nün bir sistemin hataya en açık tarafı olduğunu duymuş muydunuz? Son 30 yılda ekseriyetle havacılık alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bu çalışma alanı her geçen gün daha çok dikkat çekmektedir.

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi tarafından hazırlan...


 1.170,00 TRY (KDV Dahil)

Kendi Kendine Liderlik

Sanal Seminer

Lider ve liderlik yönetim biliminin bir konusu olmakla beraber, tarih boyunca en ilkel topluluklardan günümüze kadar üzerinde düşünülmüş ve konuşulmuş bir kavramdır.

 

Küreselleşme, hızla gelişen teknoloji, azalan kaynaklar, artan maliyetler, e...


 1.170,00 TRY (KDV Dahil)

Kişisel İmaj Yönetimi

Sanal Seminer

Başkalarının gözünde nasıl bir izlenime sahipsiniz? Nasıl algılanmak ve nasıl bir intiba bırakmak istiyorsanız, içsel ve dışsal etkenlerin bütününü kontrol altına alarak kişisel imajınızı yönetebilirsiniz. Giyim tarzının esasları ile birlikte dış görünüş, beden dili ve iletişim tarzı gibi ...


 1.170,00 TRY (KDV Dahil)

Kişisel Motivasyon Yönetimi

Sanal Seminer

Motivasyon, hedefe ulaşmada en etkin yollardan biridir. Sürdürülebilir motivasyon hem kişisel hem de profesyonel hayatta daha kararlı ilerlemeyi sağlar.

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi tarafından hazırlanan bu eğitimde, yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan kişisel...


 2.340,00 TRY (KDV Dahil)

Zor Durumları ve Zor Kişileri Yönetmek

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin amacı; Sürekli hayatımızda karşımıza çıkabilecek  zor durum yada zor kişilerle nasıl baş edebileceğimizi göstermesi yanında farklı tipolojileri göstererek onlara yaklaşma yöntemleri konusunda bize beceri kazandırmaktır....


 1.170,00 TRY (KDV Dahil)

Temel Yönetim Becerileri

Sınıf Eğitimi Bu eğitim, modern yönetim teknikleri hakkında özlü bir bilgilendirme sunar ve işletmelerde ve özellikle de havayolu iş kolunda verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir işletme başarısı için müracaat edilebilecek yönetim ilkeleri ile iyi uygulama örneklerini tanıtmayı hedefler.


 2.340,00 TRY (KDV Dahil)

Değer Yaratmak

Sınıf Eğitimi Bu eğitim, katılımcılara bugünün rekabet dünyasında değer yaratmanın işletmeler için ifade ettiği önemi uygulamalar eşliğinde aktarmayı amaçlamaktadır.


 2.340,00 TRY (KDV Dahil)

Sunuş Teknikleri

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin amacı, modern sunuş teknikleri hakkında özlü bir bilgilendirme sunmak ve katılımcıların iş dünyası ihtiyaçlarına yönelik etkili sunuş yapabilme becerilerine katkı sağlamaktır. 


 2.340,00 TRY (KDV Dahil)

Uluslararası Müzakere Teknikleri

Sınıf Eğitimi Bu eğitim, uluslararası müzakereciliğin esaslarını, müzakere sürecinin başlıca unsurlarını ve müzakere stratejilerini tanıtmayı hedefleyen uygulamalı bir eğitimdir.


 3.510,00 TRY (KDV Dahil)