Eğitimler

Akademi tarafından verilen eğitimleri inceleyebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Diksiyon ve Etkili Konuşma

Sanal Seminer

Aristo’nun “Bir kimsenin ne söylenmesi gerektiğini bilmesi yeterli değildir, nasıl söyleneceğini ...


 2.360,00 TRY (KDV Dahil)

Dokuz Tip Mizaç Modeli ile İnsanları Tanıma

Sanal Seminer

Dokuz Tip Mizaç Modeli ile İnsanları Tanıma Eğitimi (Enneagrama Giriş)

 2.360,00 TRY (KDV Dahil)

Duygudurum Yönetimiyle Ertelemeyi Önlemek

Sanal Seminer

Belirli bir zamanda yapılması gereken işlerin geçerli bir sebep olmadan; ‘’Şimdi çok yorgunum, sonra yaparım.’’, ‘’S...


 2.360,00 TRY (KDV Dahil)

Duygusal Zeka

Sanal Seminer

Duygusal Zekası(EQ) yüksek olan kişilerin daha yaratıcı, çözüm odaklı ve başarılı olduğu görüldük...


Eğitim Tarihi
5.6.2023 - 5.6.2023

 2.360,00 TRY (KDV Dahil)

Ekibin Değeri

Sanal Seminer

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” “Birlikten kuvvet doğar.” Bu sözleri sıkça duymuşsunuzdur...


 2.360,00 TRY (KDV Dahil)

Etkili İletişim

Sanal Seminer

İletişim, insanların bir arada yaşaması ve sosyal bir varlık olması gereği ihtiyaç duyduğu duygu,...


 2.360,00 TRY (KDV Dahil)

Hayalden Hedefe Yolculuk

Sanal Seminer

İnsan, sınırsız bir hayal gücüne ve hayallerini gerçekleştirebilecek muazzam bir potansiyele sahi...


 2.360,00 TRY (KDV Dahil)

İletişimin Keskin Kılıcı Beden Dili

Sanal Seminer

İletişim halindeyken, karşımızdaki kişi veya kişilerin söyledikleriyle birlikte, ses tonundan otu...


 2.360,00 TRY (KDV Dahil)

İletişimin Pencerelerini Aralamak JOHARİ Penceresi

Sanal Seminer

Joseph Luft ve Harry Ingham tarafından oluşturulan Johari Penceresi Yöntemi, iki veya daha çok ki...


 2.360,00 TRY (KDV Dahil)

İnsan Faktörü

Sanal Seminer

İnsan Faktörü’nün bir sistemin hataya en açık tarafı olduğunu duymuş muydunuz? Son 30 yılda ekseriyetle havacılık al...


 2.360,00 TRY (KDV Dahil)

Kendi Kendine Liderlik

Sanal Seminer

Lider ve liderlik yönetim biliminin bir konusu olmakla beraber, tarih boyunca en ilkel topluluklardan günümüze k...


 2.360,00 TRY (KDV Dahil)

Kişisel İmaj Yönetimi

Sanal Seminer

Başkalarının gözünde nasıl bir izlenime sahipsiniz? Nasıl algılanmak ve nasıl bir intiba bırakmak...


 2.360,00 TRY (KDV Dahil)

Kişisel Motivasyon Yönetimi

Sanal Seminer

Motivasyon, hedefe ulaşmada en etkin yollardan biridir. Sürdürülebilir motivasyon hem kişisel hem de profesyonel hay...


 4.720,00 TRY (KDV Dahil)

Protokol ve Görgü Kuralları

Sanal Seminer Bu eğitimin amacı; protokol, görgü ve nezaket  kuralları , imaj oluşturma hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.


Eğitim Tarihi
6.6.2023 - 6.6.2023

 2.360,00 TRY (KDV Dahil)

Zor Durumları ve Zor Kişileri Yönetmek

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin amacı; Sürekli hayatımızda karşımıza çıkabilecek  zor durum yada zor kişilerle nasıl baş edebileceğimizi göstermesi yanında farklı tipolojileri göstererek onlara yaklaşma yöntemleri konusunda bize beceri kazandırm...


Eğitim Tarihi
1.6.2023 - 1.6.2023

 2.360,00 TRY (KDV Dahil)

Temel Yönetim Becerileri

Sınıf Eğitimi Bu eğitim, modern yönetim teknikleri hakkında özlü bir bilgilendirme sunar ve işletmelerde ve özellikle de havayolu iş kolunda verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir işletme başarısı için müracaat edilebilecek yönetim ilkeleri ile iyi uygulama örneklerini tanıtmayı hedefler.


 4.720,00 TRY (KDV Dahil)

Değer Yaratmak

Sınıf Eğitimi Bu eğitim, katılımcılara bugünün rekabet dünyasında değer yaratmanın işletmeler için ifade ettiği önemi uygulamalar eşliğinde aktarmayı amaçlamaktadır.


 4.720,00 TRY (KDV Dahil)

Eğitim Tasarımı

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin sonunda katılımcılar, eğitim tasarımı kurallarına uygun eğitim içeriği üretebilecektir. 


 7.080,00 TRY (KDV Dahil)

Sunuş Teknikleri

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin amacı, modern sunuş teknikleri hakkında özlü bir bilgilendirme sunmak ve katılımcıların iş dünyası ihtiyaçlarına yönelik etkili sunuş yapabilme becerilerine katkı sağlamaktır. 


 4.720,00 TRY (KDV Dahil)

Uluslararası Müzakere Teknikleri

Sınıf Eğitimi Bu eğitim, uluslararası müzakereciliğin esaslarını, müzakere sürecinin başlıca unsurlarını ve müzakere stratejilerini tanıtmayı hedefleyen uygulamalı bir eğitimdir.


 7.080,00 TRY (KDV Dahil)