Eğitimler

Akademi tarafından verilen eğitimleri inceleyebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Diksiyon ve Etkili Konuşma

Sınıf Eğitimi

Bu eğitimin amacı, hem sosyal hem iş hayatında gereksinim duyulan etkili konuşmanın unsurlarını aktarmak ve diksiyon kurallarına uygun konuşma yeterliliği kazandırmaktır.

Bu eğitimde katılımcı, mesleki ve özel yaşamında kendini doğru ifade edebilme, ses tonunu ve nefe...


 1.000,00 TRY (KDV Dahil)

Duygusal Zeka

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin amacı; iş ve ilişki yönetiminde duygusal zekâ ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. 


 500,00 TRY (KDV Dahil)

Etkili İletişim

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin amacı, hem sosyal hem iş hayatında kendini doğru ifade edebilmek ve iletişim halinde olunan kişiler üzerinde istenen etkiyi oluşturabilmek için yeterlilik kazandırmaktı 


 500,00 TRY (KDV Dahil)

İnsan Faktörü

Sınıf Eğitimi

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi tarafından hazırlanan bu eğitim, iş yerinde insan faktörü kaynaklı tehdit unsurlarına dikkat çekmekte ve onlarla başa çıkma yöntemlerini paylaşmaktadır. Eğitimde anlatılan konular çeşitli uygulamalarla desteklenmektedir.


 500,00 TRY (KDV Dahil)

Kişisel Motivasyon Yönetimi

Sınıf Eğitimi

İç motivasyon, hedefe ulaşmada en etkin yollardan biridir. Sürdürülebilir içsel motivasyon hem kişisel hem de profesyonel hayatta daha kararlı ilerlemeyi sağlar.

Bu eğitimin amacı, yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan kişisel motivasyon potansiyelinin farkına varmak, ...


 500,00 TRY (KDV Dahil)

Protokol, Görgü Kuralları ve İmaj

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin amacı; protokol, görgü ve nezaket  kuralları , imaj oluşturma hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır . 


 500,00 TRY (KDV Dahil)

Zaman Yönetimi

Sınıf Eğitimi İş ve ilişki yönetimi için zamanın amaçlar, sorumluluklar, zevkler ve hobiler arasında dengeli bir biçimde paylaştırılması için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.


 500,00 TRY (KDV Dahil)

Değer Yaratmak

Sınıf Eğitimi Bu eğitim, katılımcılara bugünün rekabet dünyasında değer yaratmanın işletmeler için ifade ettiği önemi uygulamalar eşliğinde aktarmayı amaçlamaktadır.


 1.000,00 TRY (KDV Dahil)

Eğiticinin Eğitimi

Sınıf Eğitimi

Çeşitli hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitimci olarak görev alabilecek olan ve kendi alanında uzman olan personele gerekli eğitimcilik yeterliliğini kazandırmak.


 1.500,00 TRY (KDV Dahil)

Sunuş Teknikleri

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin amacı, modern sunuş teknikleri hakkında özlü bir bilgilendirme sunmak ve katılımcıların iş dünyası ihtiyaçlarına yönelik etkili sunuş yapabilme becerilerine katkı sağlamaktır. 


 1.000,00 TRY (KDV Dahil)

Temel Yönetim Becerileri

Sınıf Eğitimi Bu eğitim, modern yönetim teknikleri hakkında özlü bir bilgilendirme sunar ve işletmelerde ve özellikle de havayolu iş kolunda verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir işletme başarısı için müracaat edilebilecek yönetim ilkeleri ile iyi uygulama örneklerini tanıtmayı hedefler.


 1.000,00 TRY (KDV Dahil)

Uluslararası Müzakere Teknikleri

Sınıf Eğitimi Bu eğitim, uluslararası müzakereciliğin esaslarını, müzakere sürecinin başlıca unsurlarını ve müzakere stratejilerini tanıtmayı hedefleyen uygulamalı bir eğitimdir.


 1.500,00 TRY (KDV Dahil)

Eğitim Tasarımı

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin sonunda katılımcılar, eğitim tasarımı kurallarına uygun eğitim içeriği üretebilecektir. 


 1.500,00 TRY (KDV Dahil)

Ekibin Değeri

Sınıf Eğitimi

Ekip olmak ne kazandırır? Ekip olamamak ne kaybettirir?
Gerek günümüz iş dünyasında gerekse günlük hayatımızda pek çok ekip çalışmasına dahil oluyoruz.
Tüm bu ekip çalışmalarında, bireyler farklılıklarını ve güçlü yönlerini ortaya koyarak az zamanda daha iyi işler sunulmasını sağlıyor...


 500,00 TRY (KDV Dahil)

Organizasyonel Motivasyon Yönetimi

Sınıf Eğitimi

Günümüz iş dünyasında başarı, çalışanların mutlu ve motive bir ortamda çalışabilmesi ile elde edilmektedir. Çalışanları motive edecek en önemli etkenlerden biri, ekibi ile olumlu ilişkiler kurmayı başaran, onları motive edecek yöntemlere haiz olan liderlerdir. Bu noktada, liderin takımını...


 500,00 TRY (KDV Dahil)

Toplantı Yönetimi Eğitimi

Sınıf Eğitimi

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi tarafından verilmekte olan bu eğitim; iş yerinde “Bugün de toplantı yapmaktan işimizi yapamadık”  demek yerine işimizin ayrılmaz parçası olan toplantıların verimli sonuçlara ulaşmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Of...


 500,00 TRY (KDV Dahil)

Zor Durumları ve Zor Kişileri Yönetmek

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin amacı; Sürekli hayatımızda karşımıza çıkabilecek  zor durum yada zor kişilerle nasıl baş edebilecegimizi göstermesi yanında farklı tipolojileri göstererek onlara yaklaşma yöntemleri konusunda bize beceri kazandırmaktır 


 1.000,00 TRY (KDV Dahil)