Eğitimler

Akademi tarafından verilen eğitimleri inceleyebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Duygusal Zeka

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin amacı; iş ve ilişki yönetiminde duygusal zekâ ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. 

 413,00 TRY (KDV Dahil)

Effective Communication

Sınıf Eğitimi To create the desired effect on the environment we are communicating. 

 200,00 USD (KDV Dahil)

Emotional Intelligence

Sınıf Eğitimi To manage individual behaviour differences 

 200,00 USD (KDV Dahil)

Etkili İletişim

Sınıf Eğitimi İletişimde olduğumuz çevre üzerinde istenen etkiyi oluşturabilmek.

 413,00 TRY (KDV Dahil)

Protokol, Görgü Kuralları ve İmaj

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin amacı; protokol, görgü ve nezaket  kuralları , imaj oluşturma hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır . 

 413,00 TRY (KDV Dahil)

Zaman Yönetimi

Sınıf Eğitimi İş ve ilişki yönetimi için zamanın amaçlar, sorumluluklar, zevkler ve hobiler arasında dengeli bir biçimde paylaştırılması için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

 413,00 TRY (KDV Dahil)

Değer Yaratmak

Sınıf Eğitimi Bu eğitim, katılımcılara bugünün rekabet dünyasında değer yaratmanın işletmeler için ifade ettiği önemi uygulamalar eşliğinde aktarmayı amaçlamaktadır.

 826,00 TRY (KDV Dahil)

Eğiticinin Eğitimi

Sınıf Eğitimi

Çeşitli hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitimci olarak görev alabilecek olan ve kendi alanında uzman olan personele gerekli eğitimcilik yeterliliğini kazandırmak.

 1.239,00 TRY (KDV Dahil)

Presentation Techniques

Sınıf Eğitimi At the end of this course, the participants will be able to establish presentation skills. 

 400,00 USD (KDV Dahil)

Sunuş Teknikleri

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin amacı, modern sunuş teknikleri hakkında özlü bir bilgilendirme sunmak ve katılımcıların iş dünyası ihtiyaçlarına yönelik etkili sunuş yapabilme becerilerine katkı sağlamaktır. 

 826,00 TRY (KDV Dahil)

Temel Yönetim Becerileri

Sınıf Eğitimi Bu eğitim, modern yönetim teknikleri hakkında özlü bir bilgilendirme sunar ve işletmelerde ve özellikle de havayolu iş kolunda verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir işletme başarısı için müracaat edilebilecek yönetim ilkeleri ile iyi uygulama örneklerini tanıtmayı hedefler.

 826,00 TRY (KDV Dahil)

Train the Trainer

Sınıf Eğitimi At the end of this course, participants will be able to explore competence of instruction. 

 600,00 USD (KDV Dahil)

Uluslararası Müzakere Teknikleri

Sınıf Eğitimi Bu eğitim, uluslararası müzakereciliğin esaslarını, müzakere sürecinin başlıca unsurlarını ve müzakere stratejilerini tanıtmayı hedefleyen uygulamalı bir eğitimdir.

 1.239,00 TRY (KDV Dahil)

Eğitim Tasarımı

Sınıf Eğitimi Bu eğitimin sonunda katılımcılar, eğitim tasarımı kurallarına uygun eğitim içeriği üretebilecektir. 

 1.239,00 TRY (KDV Dahil)

Instructional Design

Sınıf Eğitimi At the end of this course, participants will be able to design learning content in accordance with instructional design methodologies.  

 600,00 USD (KDV Dahil)