EĞİTİMLER

YOUR LEARNING HUB

Aranan Metin
Kategori
Alt Kategori
Eğitim Dili
Eğitim Türü
Aile Destek Timi Psikolojik Travma

Aile Destek Timi Psikolojik Travma

Kişisel Gelişim Eğitimleri

EĞİTİMİN AMACI:Travmanın ve travma/kriz anında yapılacak olan psikolojik müdahalenin temellerinin kavranmasını sağlamaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar;  Psikolojik travmayı ve belirtilerini kavrayabilecek  Travmayı kültürel ve bireysel farklılıklar çerçevesinde değerlendirebilecek  Travma yaşayan bir kişinin nasıl süreçlerden geçeceğini öğrenecek  Aile Destek Timi üyesi olarak verimliliğini ve bağlılığını yükseltebilecektir.

 7 Saat

Beden Dili

Beden Dili

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Bu eğitim, bedenimizin verdiği sözsüz mesajların önemini vurgulayarak, farkındalık yaratmayı amaçmamaktadır.

 7 Saat

Duygusal Zeka

Duygusal Zeka

Kişisel Gelişim Eğitimleri

 6 Saat

Effective Communication

Effective Communication

Kişisel Gelişim Eğitimleri

To gain knowledge, skills and awareness about effective communication with rising importance in business life and relationship management

 7 Saat

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi

Kişisel Gelişim Eğitimleri

EĞİTİMİN AMACI:Bu kurs, çeşitli hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitimci olarak görev alabilecek olan ve kendi alanında uzman olan personele gerekli eğitimcilik yeterliliğini kazandırmayı amaçlar. Bu eğitimin sonunda katılımcılar;  Sunuş hazırlama adımlarının net tanımını yapabileceklerdir.  Mesajı daha etkili kılan formatta slayt tasarımları hazırlamanın inceliklerine vakıf olacaklardır.  Zamanı yönetme ve hedef kitle ile etkileşimi sağlamaya hizmet eden platform becerilerine yönelik başlıca teknikleri uygulayabileceklerdir.

 7 Saat

Ekibin Değeri

Ekibin Değeri

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Bu eğitim, çalışanların ekip çalışma becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

 7 Saat

Etkili İletişim

Etkili İletişim

Kişisel Gelişim Eğitimleri

 6 Saat

Etkili İletişim

Etkili İletişim

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Bu eğitim, iş hayatında ve ilişki yönetiminde giderek daha önemli hale gelen etkili iletişimle ilgili bilgi, beceri ve yüksek farkındalık kazandırmayı amaçlar.

 7 Saat

Etkili İletişim

Etkili İletişim

Kişisel Gelişim Eğitimleri

İş hayatında ve ilişki yönetiminde giderek daha önemli hale gelen etkili iletişimle ilgili bilgi, beceri ve yüksek farkındalık kazandırmak.

 1 Saat

İş Yerinde Duygusal Zeka

İş Yerinde Duygusal Zeka

Kişisel Gelişim Eğitimleri

İş hayatında ve ilişki yönetiminde giderek daha önemli hale gelen duygusal zeka ve beş alanıyla ilgili bilgi, beceri ve yüksek farkındalık kazandırmayı amaçlar.

 7 Saat

Kurumsal Duruş İtibar ve Temsil Eğitimi

Kurumsal Duruş İtibar ve Temsil Eğitimi

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Bu eğitim katılımcılara, ortak kültür, sadakat ve bağlılık duuygularında farkındalık yaratmayı; kurum vizyon/misyonuna uygun temsil kabiliyeti kazandırmayı amaçlar.

 7 Saat

Liderliğe Temel Oluşturacak Kavramlar ve Takım Çalışması

Liderliğe Temel Oluşturacak Kavramlar ve Takım Çalışması

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Katılımcılara, kurumun vizyonuna ve misyonuna uygun liderlik kavramlarını tanıtmayı amaçlayan bir eğitimdir.

 7 Saat

Örgütlerde Çatışma Yönetimi

Örgütlerde Çatışma Yönetimi

Kişisel Gelişim Eğitimleri

EĞİTİMİN AMACI:Bu eğitim ile, örgüt içi çatışmaların kaynakları, çözüm yol ve yöntemleri anlatılacak, katılımcıların gergin olmayan ortam yaratması ile olumlu çalışma fırsatlarını bulmaları sağlanacaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar;  Yatay-Dikey çatışma ve sebeblerini tartışabilecek  Güç kaynakları, güç çatışmaları ve örgüt üzerindeki etkilerini saptayabilecek  Örgüt içi boşluk ve zaafların yarattığı çatışma ortamlarını tanımlayabilecek  Kişilerarası çatışma ve iş aksamalarını tartışabilecek  Gruplaşma ve çatışma nedenleri ve çözüm yollarını gözden geçirebilecek.

 7 Saat

Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri

 1 Saat

Protokol, Görgü Kuralları ve İmaj

Protokol, Görgü Kuralları ve İmaj

Kişisel Gelişim Eğitimleri

İş ve ilişki yönetimi için bireysel temsilde ihtiyaç duyulan görgü, nezaket kuralları ve imaj oluşturma hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

 7 Saat

Sonuç Odaklı Kriz Yönetimi

Sonuç Odaklı Kriz Yönetimi

Kişisel Gelişim Eğitimleri

EĞİTİMİN AMACI:Kriz koşullarında, olay ve kişilerle doğru sonuca ulaşılmanın yol ve yöntemlerini tartışmaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar;  Müşteri ile yaşanan problemleri yönetebilecek  Kriz ile başa çıkabilme yöntemlerini sıralayabilecek  Müşteri ile iletişim halindeyken çıkabilecek problemleri yönetebilecek  Kriz koşullarında davranışları lehimize çevirmeyi içeren süreç ve akış yönetimini yapabilecek.

 7 Saat

Stres Yönetimi

Stres Yönetimi

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Bu eğitim katılımcılara, stres ile başetme yöntemleri hakkında bilgi vermeyi, stres ve olumsuz duyguları nasıl kontrol edebileceklerine dair beceri kazandırmayı amaçlar. Bu eğitimin sonunda katılımcıların;  Stres ve tükenmişlik sendromunun aşamalarını tanımlayabilmeleri,  İçsel ve dışsal faktörlerin etkilerini tanımlayabilmeleri,  Kişisel yatkınlıklarını tanıyabilmeleri  Yaşantılarının farklılaşması sonucu, içsel çatışmaları ile başa çıkma yol ve yöntemlerini sıralayabilmeleri gerekmektedir.

 7 Saat

Telefonda Etkin İletişim ve Zor Kişilerle Başa Çıkma

Telefonda Etkin İletişim ve Zor Kişilerle Başa Çıkma

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Telefonda etkin bir iletişim kurabilme ve zor kişilerle başa çıkabilmenin öğrenilmesi amaçlanır

 1 Saat

Train the Trainer

Train the Trainer

Kişisel Gelişim Eğitimleri

This course aims at educating the participants to deliver and to design effective training courses and seminars.

 7 Saat

Uçuş Korkusunu Yenme Programı

Uçuş Korkusunu Yenme Programı

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Sınıf içi eğitiminde katılımcılara havacılık alanında uzman kişilerce (pilot, teknik eğitmen, kabin eğitmeni) uçaklarla ilgili pilotaj ve teknik konularında da bilgi vermek, psikolog/psikiyatrist eşliğinde korkular ve katılımcıların uçuş korkuları üzerine değerlendirmeler yapmak.Uzmanlar eşliğinde kabin similatöründe sanal uçuş ve ertesi gün gerçekleştirilecek gerçek uçuş ile uçuş korkusuna duyarsızlık kazandırmak.

 7 Saat

Yolcu Memnuniyeti ve  Stres Yönetimi

Yolcu Memnuniyeti ve Stres Yönetimi

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Bu eğitimin amacı sürücülerin, iletişim kurma yeteneklerini geliştirerek stresle başa çıkmalarına yardımcı olmaktır. Kurum kültürü ile uyumlu sürücü tutum ve davranışlarını kazandırmak ve yolcu memnuniyetini arttırmaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar;  Yolcular ile etkili iletişim kurma yeteneklerini geliştirebilecek,  İletişimde beden dilini etkin bir şekilde kullanabilecek,  Stres kaynaklarını tanır ve stresle başa çıkma yollarını öğrenecek,  Öfkelenme nedenlerini sıralayabilecek ve öfkelerini kontrol edebilecek,  Kurum kültürüne uyumlu, sürücü davranış ve tutumları kazanacak,  Güvenli sürüş tekniklerini kullanabileceklerdir

 7 Saat

Zor Durumları Çözme Becerileri

Zor Durumları Çözme Becerileri

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Bu eğitim, zor durumlarla nasıl baş edileceğine dair yöntemlerin ele alınarak bilgi, beceri ve farkındalık kazandırmayı amaçlar.

 7 Saat

Zor Kişi ve Durumlarla Başa Çıkma

Zor Kişi ve Durumlarla Başa Çıkma

Kişisel Gelişim Eğitimleri

 3 Saat

Aile Destek Timi Psikolojik  Travma

Aile Destek Timi Psikolojik Travma

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 6 Saat

Bankacılıkta İnnovasyon

Bankacılıkta İnnovasyon

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Eğitimin amacı, dünyadan bankacılık innovasyon örneklerini inceleyerek innovatif bakış açısını genişletmektir.

 1 Saat

Bilgi Güvenliği - Bilge Adam

Bilgi Güvenliği - Bilge Adam

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 1 Saat

Bilgi Teknolojisi icin Proje Yönetimi

Bilgi Teknolojisi icin Proje Yönetimi

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Eğitimin amacı; katılımcılara proje yönetimi metotlarını ana hatlarıyla tanıtmak, bilgi teknolojisi kapsamındaki proje çalışması yetkinliğini arttırmak ve böylelikle kurum içinde daha verimli ve akıcı bir iş ortamını sağlayacak temel bilgi birikimini oluşturmaktır.

 7 Saat

Bilgi Teknolojisi Temel Bilgileri

Bilgi Teknolojisi Temel Bilgileri

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Seminerin amacı ; Katılımcılara bilgi teknolojisini ana hatlarıyla tanıtmak, bu konuda bilinmesi gereken genel kavramları açıklamak ve böylelikle yöneticilerin ve teknik alanda sorumlu uzmanların analiz ve karar verme yetkinliğini arttırmaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar  Bilgi teknolojisinin temel yapı taşlarını öğrenerek bu alanda yetkinliklerini arttıracaklardır.  'Servis odaklılık' kavramına vakıf olacaklar ve servis odaklı mimarinin yapısını anlayacaklardır.  Kurumsal bütünlük kapsamında iş süreci yönetimini belirleyebileceklerdir.  Kurumda BT uygulamalarına geçiş süreçlerini ve proje yönetimini takip edebileceklerdir

 7 Saat

Bordro Uygulamaları

Bordro Uygulamaları

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 1 Saat

Çevre Yönetimi

Çevre Yönetimi

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Çevre Yönetim Eğitimi , Çevre Kirliliği ve ISO 14001 hakkında bilgi verilmesi.

 1 Saat

Değer Yaratmak

Değer Yaratmak

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Bu eğitim, katılımcılara bugünün rekabet dünyasında değer yaratmanın işletmeler için ifade ettiği önemi uygulamalar eşliğinde aktarmayı amaçlamaktadır.

 6 Saat

Dış Ticaret

Dış Ticaret

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

İhracat öncesi hazırlıkların ysapılması , teklif hazırlama sürecleri ve ihracat operasyonları hakkında bilgi verilir.

 1 Saat

Eğitimle Kişilerin İşini Profesyonelleştirme

Eğitimle Kişilerin İşini Profesyonelleştirme

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Katılımcılara, çözüm odaklılık, takım çalışmasına uygunluk, empatik ve etkili iletişim becerileri gibi temel profesyonellik özelliklerini, eğitim araçlarının kullanıldığı farklı etkinliklerle kazandırmayı amaçlayan bir eğitimdir.

 7 Saat

Ekip Planlamaya Giriş

Ekip Planlamaya Giriş

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Ekip Planlama Başkanlığı bölümünde yeni çalışmaya başlayan ve/veya mevcut personele, ilgili birim ve bu birimde yapılan işler hakkında bilgi vermek. Personelin Ekip Planlama Başkanlığı ve alt birimleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayarak çalışacağı bölümü tanımasını sağlamak. Giving information to newcomer or available personnel about Crew Planning Directorate and works which are done in this department.To be acquainted with Crew Planning Directorate and its sub-units with given information.

 3 Saat

Environment Management

Environment Management

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

This training aims to provide a relevant information on Environment Management nationally and internationally and within our company

 1 Saat

Gelir Yönetimine Giriş

Gelir Yönetimine Giriş

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 6 Saat

Human Factor - Insan Faktörleri

Human Factor - Insan Faktörleri

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Bu eğitimin amacı , hava tarafında çalışan tüm personelin faaliyetlerinin temelinde yatan insan faktörleri konusunu ele alarak insandan kaynaklanan hataların ,kazaların önlenmesini sağlamaktır.

 2 Saat

İleri Satış Teknikleri

İleri Satış Teknikleri

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

EĞİTİMİN AMACI:Firmaların hedef satış cirolarını tutturmak ve mevcut müşterisini elde tutarken yeni talepler yaratmaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar;  Satış ve satışçı kavramını tanımlayıp günümüzde hangi aşamada olduğunu tartışabilecek  Sorumlu oldukları hedefleri mevcut portföyünde nasıl tutacaklarını öğrenecek  Satışçı, satış teşkilatlanmasının işleyiş yapısı ve hazırlanma aşamalarını tanımlayabilecek  Pazarın denetimini sağlayabilecek ve ileri-geri haberleşme sistemini kurabileceklerdir.

 7 Saat

İnnovasyon Öncüsü Olmak

İnnovasyon Öncüsü Olmak

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

İnnovasyon öncüsü olma yolunda izlenmesi gereken yöntemler hakkında bilgilendirme.

 1 Saat

İş Sağlığı ve Güvenligi

İş Sağlığı ve Güvenligi

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 1 Saat

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Ortaklık Yer Personelinin İş Güvenliği konuları ile alakalı eğitilmesidir.

 1 Saat

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi-Bilge Adam

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi-Bilge Adam

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

İşyerlerimizde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak/geliştirerek buna uygun davranışlar kazandırmayı amaçlamaktadır.

 2 Saat

Kurumsal E-Posta Kullanım Prensipleri

Kurumsal E-Posta Kullanım Prensipleri

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 1 Saat

Müşteri Merkezli Hizmet

Müşteri Merkezli Hizmet

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Eğitimin amacı, kurumlar ve bu kurumlarda çalışanlar için müşteri merkezli hizmet anlayışının önemini vurgulamaktır.

 1 Saat

Müşteri Odaklı Hizmet

Müşteri Odaklı Hizmet

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Bu eğitimin amacı, hizmet sektöründe giderek önem kazanan “müşteri odaklı hizmet” kavramı ile ilgili bilgi, beceri ve yüksek farkındalık kazandırmaktır.

 6 Saat

Occupational Health and Safety Training

Occupational Health and Safety Training

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 1 Saat

OHSAS 18001 Farkındalık Eğitimi

OHSAS 18001 Farkındalık Eğitimi

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 2 Saat

Ortaklık Kriz Yönetimi Organizasyonu

Ortaklık Kriz Yönetimi Organizasyonu

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 1 Saat

Pazarlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Bu eğitim işletmelerin pazar savaşlarında rekabet için uyguladıkları stratejik hamleleri ve çalıştırma biçimlerini uygulamalar eşliğinde anlatmayı amaçlar.

 7 Saat

Peki Nedir Bu İnnovasyon?

Peki Nedir Bu İnnovasyon?

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 1 Saat

Presentation Techniques

Presentation Techniques

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Modern sunuş teknikleri hakkında özlü bir bilgilendirme sunar ve katılımcıların iş dünyası ihtiyaçlarına yönelik etkili sunuş yapabilme becerilerine katkı sağlamayı amaçlar.

 7 Saat

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 1 Saat

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Dersin amacı ,rekabet hukuku hakkında farkındalık oluşturma.

 2 Saat

Satın Alma Yönetimi

Satın Alma Yönetimi

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Satın alma yönetimi ile ilgili tüm THY personeline teknik şartname hazırlama esasları, alım satım prosedürü, satın alma süreçleri ve sözleşme yönetimi hakkında bilgi vermek, farkındalıklarını artırmak.

 7 Saat

Satışın Dış Oyunu

Satışın Dış Oyunu

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 1 Saat

Satışın İç Oyunu I

Satışın İç Oyunu I

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 1 Saat

Satışın İç Oyunu II

Satışın İç Oyunu II

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 1 Saat

SERA GAZI FARKINDALIK

SERA GAZI FARKINDALIK

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 4 Saat

Sunuş Teknikleri

Sunuş Teknikleri

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Modern sunuş teknikleri hakkında özlü bir bilgilendirme sunar ve katılımcıların iş dünyası ihtiyaçlarına yönelik etkili sunuş yapabilme becerilerine katkı sağlamayı amaçlar.

 7 Saat

Şirket Postaları (Co-mail) Kullanım Prensipleri

Şirket Postaları (Co-mail) Kullanım Prensipleri

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 3 Saat

Temel Pazarlama

Temel Pazarlama

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Pazarlama kavramının günümüz koşullarında yeniden yorumlanması ve farklılaştırılması gereken özelliklerinin neler olduğunu tespit etmeyi amaçlayan bir eğitimdir.

 7 Saat

Temel Yönetim Becerileri

Temel Yönetim Becerileri

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Bu seminer, modern yönetim teknikleri hakkında özlü bir bilgilendirme sunar ve işletmelerde ve özellikle de havayolu iş kolunda verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir işletme başarısı için müracaat edilebilecek yönetim ilkeleri ile iyi uygulama örneklerini tanıtmayı hedefler.

 7 Saat

Türk Hava Yolları Geri Bildirim Yönetim Süreçleri ve Geri Bildirim Yönetim Sistemi Pega

Türk Hava Yolları Geri Bildirim Yönetim Süreçleri ve Geri Bildirim Yönetim Sistemi Pega

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 3 Saat

Türk Hava Yolları Yazışma Kuralları Prosedürü

Türk Hava Yolları Yazışma Kuralları Prosedürü

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 3 Saat

Uçuş Bazında Performans Değerlendirme (UDS)

Uçuş Bazında Performans Değerlendirme (UDS)

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Bu eğitim ile, sisteme giriş ve sistemde kullanılan formların tanıtılması amaçlanmaktadır.

 1 Saat

Uluslararası Müzakere Teknikleri

Uluslararası Müzakere Teknikleri

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Uluslararası müzakereciliğin esaslarını, müzakere sürecinin başlıca unsurlarını ve müzakere stratejilerini tanıtmayı amaçlayan uygulamalı bir eğitimdir.

 7 Saat

Yer Görevi Giriş Uygulaması (GAEA)

Yer Görevi Giriş Uygulaması (GAEA)

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

Eğitimin amacı, Ekip Planlama Sistemleri içerisinde bulunan ve Ekip Planlama Başkanlığı dışındaki birimleri tarafından ekipleri; görev atamak,görev isteği yapmak, ceza veya görev alma kodu atamak, ceza veya görev alma kodu isteği yapmaktır.

 1 Saat

Yolcuyu Anlamak

Yolcuyu Anlamak

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

 1 Saat