Türk Hava Yolları
 Havacılık Akademisi Eğitim Hizmetleri Veri Koruma Aydınlatma Metni

Giriş

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (“THY”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), müşterilerinin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemektedir.  Bu Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi Eğitim Hizmetleri Veri Koruma Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), THY tarafından sunulan eğitim hizmetleri kapsamında bu hizmetlerden yararlanmak isteyen siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) uygun olarak hazırlanmıştır. 

Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nde, THY olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için  https://www.turkishairlines.com/tr-tr/yasal-uyari/gizlilik-politikasi/ adresinde yer alan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ni okuyabilirsiniz. 

Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz? 

Kişisel verileriniz, sizler, THY tarafından sunulan eğitim hizmetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanmadan önce internet sitesinden basılı dokümanlar ve/veya elektronik sistemlerimiz vasıtasıyla elde edilmektedir. Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun’da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. THY olarak bizler, kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun’un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında listelenen kişisel veri işleme koşullarına dayanarak veri işliyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

THY tarafından işlenmekte olan hizmetten yararlanacak müşterinin kişisel verilerine ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir (Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/yasal-uyari/gizlilik-politikasi/ adresinde yer alan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ne göz atabilirsiniz.)

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

THY, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir (Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/yasal-uyari/gizlilik-politikasi/    adresinde yer alan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ne göz atabilirsiniz.).

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? 

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü taraflara başta Kanun’un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz. 

Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir: 

Anlaşmalı Hizmet Ortaklarımız: örneğin anlaşmalı psikoloji kurumu.

Kamu Kurum ve Kuruluşları: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Hangi Haklara Sahipsiniz? 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi sıfatı ile  kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve bu hakları kullanma yöntemlerine ilişkin  sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

 image

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

image

Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,

image

Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

image

Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,

image

Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.

    image

Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat  hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.

   image

İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,

    image

Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kullanmak için bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. 

İletişim Bilgilerimiz 

       Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 
 Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy/İstanbul

📞        00 90 212 463 63 63

📧         https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin/musteri-iliskileri/