TRAINING

YOUR LEARNING HUB

Human Factor - Insan Faktörleri

Bu eğitimin amacı , hava tarafında çalışan tüm personelin faaliyetlerinin temelinde yatan insan faktörleri konusunu ele alarak insandan kaynaklanan hataların ,kazaların önlenmesini sağlamaktır.

Time: 1 day(s) 2 hour
Subjects:
İnsan Faktörleri Bilişsel İnsan Faktörleri Fiziksel İnsan Faktörleri Organizasyonel İnsan Faktörleri Hata ve İhlal Hatalar Zinciri Hata Tipleri Hataları Tetikleyen Faktörler İhlal Tipleri Motivasyon ve Tutum Sistem Yaklaşımı Sosyal Etki Normlar İnsan Davranışları ve İnsan Performansı

Target Audience:
Genel Katılım

Authority Approval:
Sivil Havacılık Orgnizasyonları ve Otoriteleri

Prerequisites:
Yok