TRAINING DETAIL

You can examine the course details provided by the Academy and buy it.

bookflare

Eğiticinin Eğitimi


Management and Organization - A03B903 - Blended (E-Learning + Classroom Training)


Eğiticinin Eğitimi
  • Subjects
  • Target Group
  • Authority Approval
  • Prerequisites
• Eğitim ve Yetişkin Eğitimi Felsefesi
• Öğrenme Teorisi
• Organizasyonlarda Eğitim
• Yüksek Performanslı Eğitici
• Eğitimin Planlanması
• Eğitimin Verilmesi
• Eğitimin İşe Transfer Edilmesi
• Eğitim Sonrası Değerlendirme
İş süreçleri gereği kendi mesleki ve uzmanlık konularında eğitim verecek, sunuş yapacak
ünvandaki personel.
Yok
A01X021 Ms Powerpoint 2010 Temel ve A01X020 Ms Powerpoint 2010 ileri eğitimlerini
tamamlamış olmak.