TRAINING DETAIL

You can examine the course details provided by the Academy and buy it.

bookflare

Yer Hizmetleri Güvenliği-Kargo (Temel)


Security - A01D075 - Classroom Training


Yer Hizmetleri Güvenliği-Kargo (Temel)
 • Subjects
 • Target Group
 • Authority Approval
 • Prerequisites


 • Sivil havacılığa yönelik tehditler ve güvenlik tedbirleri

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve organizasyonlar

 • Olağanüstü ve acil durumlar

 • Bagaj ve kargoya yönelik tehditler

 • Personel tarama gereklilikleri

 • Güvenlik tahditli alanlar ve kritik bölgeler

 • Bagaj ayırma bölgesinin (şut altı) güvenliği

 • Yolcu-bagaj eşleşmesi

 • Hava aracı güvenliği

 • Kargoya uygulanan güvenlik kontrolleri ve kargo alanlarının korunması

 • Büyük boyutlu bagajların taranması

 • Şirket posta ve malzemeleri

 • Yolcu ve uçak altı bagaj manifestosu

 • Tehlikeli ve yasaklı maddeler

Uçak altı bagaj/kargonun elleçlenmesinde (handling) ve uçak altına gönderilen yolcu bagajlarının ve kargonun hava aracına yüklenmesi/boşaltılmasında ve yolcu/bagaj eşleştirmesinde görevli tüm personel.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Ortaklık harici katılımcılar için özgeçmiş kontrolü, TL.31.011 Eğitim Pazarlama ve Satış Talimatı’na ve SHT-17.2 Rev.01 MD.6 (13)’e göre, • Özgeçmiş Araştırma Formu • Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi • Adli Sicil Kaydı