TRAINING DETAIL

You can examine the course details provided by the Academy and buy it.

bookflare

Temel Yönetim Becerileri


Management and Organization - A03D920 - Classroom Training


Temel Yönetim Becerileri
  • Subjects
  • Target Group
  • Authority Approval
  • Prerequisites
Yönetim Kavramına Yönelik Algılarımız Yönetim Hakkında Temel Tanımlar Yönetim ve Yönetim İlkeleri Yönetim Teorilerine Bakış  Küreselleşme, Rekabet ve Havayolu Yönetimi Grup Çalışması: Sektörel Yönetim Süreçlerini Analiz Çalışması Katılımcıların Analiz Çalışmalarının Değerlendirilmesi
İlk, orta ve üst düzey yöneticiler
Yok
Yok