TRAINING DETAIL

You can examine the course details provided by the Academy and buy it.

bookflare

Tehlikeli Maddeler Kuralları Tazeleme (Kategori 1,2,3,6)


Dangerous Goods Regulations - A01D096 - Classroom Training


Tehlikeli Maddeler Kuralları Tazeleme (Kategori 1,2,3,6)
 • Subjects
 • Target Group
 • Authority Approval
 • Prerequisites
 • Kurallardaki yenilikler ve değişiklikler
 • Tehlikeli Maddeler Listesi 
 • Paketleme, Etiketleme ve İşaretleme 
 • Dokümantasyon                                                                                  
 • Birden fazla riske sahip tehlikeli maddeler 
 • Farklı tehlikeli maddelerin bir dış kap içinde birarada  gönderilmesi
 • Overpack 
 • İstisnai Miktardaki Tehlikeli Maddeler                                          
 • Radyoaktif maddeler (Tüm kurallar) 
 • Depolama ve Yükleme Prosedürleri 
 • Acil Durum Prosedürleri
IATA Dangerous Goods Regulations/1.5.A Tablosu’nda kategori 1, 2, 3 ve 6’da tanımlanan göndericiler, acente veya ortaklık çalışanı dışındaki diğer havayolu çalışanları, talep edilmesi halinde üniversite grubu.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM),
Son 24 ay içerisinde alınmış temel veya tazeleme Tehlikeli Maddeler Kuralları (Kategori 1, 2, 3, 6) eğitim sertifikasına sahip olmak. Sertifikanın süresi 2 yıldan eski ise temel eğitime katılmalıdır.