TRAINING DETAIL

You can examine the course details provided by the Academy and buy it.

bookflare

Tehlikeli Maddeler Kuralları (Kategori 1,2,3,6)


Dangerous Goods Regulations - A01D064 - Classroom Training


Tehlikeli Maddeler Kuralları (Kategori 1,2,3,6)
 • Subjects
 • Target Group
 • Authority Approval
 • Prerequisites
 • Genel Felsefe
 • Limitler
 • Ülke ve Taşıyıcı Varyasyonları
 • Sınıflandırma 
 • Tehlikeli Maddeler Listesi 
 • Paketleme, Etiketleme ve İşaretleme 
 • Gönderici Beyan Formu ve Diğer İlgili Dokümanlar
 • Birden fazla riske sahip tehlikeli maddeler 
 • Farklı tehlikeli maddelerin bir dış kap içinde birarada  gönderilmesi
 • Overpack 
 • İstisnai miktardaki tehlikeli maddeler 
 • Radyoaktif maddeler (Tüm kurallar)                                              
 • Depolama ve Yükleme Prosedürleri                                          
 • Acil Durum Prosedürleri
Dangerous Goods Regulations/1.5.A Tablosu’nda Kategori 1, 2, 3 ve 6’da tanımlı gönderici, paketleyici, acente çalışanı veya Ortaklık personeli dışındaki diğer havayolu çalışanları, talep edilmesi halinde üniversite grubu.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT)
Yok