TRAINING DETAIL

You can examine the course details provided by the Academy and buy it.

bookflare

Tehlikeli Maddeler Bilinci Tazeleme (Kategori 10)


Dangerous Goods Regulations - A01D307 - Classroom Training


Tehlikeli Maddeler Bilinci Tazeleme (Kategori 10)
 • Subjects
 • Target Group
 • Authority Approval
 • Prerequisites
 • Kurallardaki değişiklik ve yenilikler
 • Limitler
 • Sınıflandırma
 • Tehlikeli Maddeler Listesi
 • Paketleme, Etiketleme ve İşaretleme
 • Yükleme ve depolama Prosedürleri 
 • NOTOC-Kaptana özel yükler hakkında bilgi verilmesi 
 • Raporlama
 • Acil durum prosedürleri
IATA Dangerous Goods Regulations kitabının 1.5.A tablosunda Key: 10’da tanımlanan personel (harekat koordinatörü, load master, uçuş harekat memuru, dispeçer, satış trafik memuru)
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT)
Son 24 ay içerisinde alınmış Temel veya Tazeleme Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 10) sertifikasına sahip olmak