TRAINING DETAIL

You can examine the course details provided by the Academy and buy it.

bookflare

Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 5,8)


Dangerous Goods Regulations - A01D445 - Classroom Training


Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 5,8)
 • Subjects
 • Target Group
 • Authority Approval
 • Prerequisites
 • Genel Felsefe
 • Limitler
 • Gönderici ve Taşıyıcı için genel gereklilikler
 • Sınıflandırma
 • Paketleme, Etiketleme ve İşaretleme
 • Depolama ve Yükleme Prosedürleri
 • NOTOC- Kaptana Özel Yükler hakkında bigi verilmesi  
 • Acil durum prosedürleri
IATA Dangerous Goods Regulations kitabının 1.5.A tablosunda key: 5, 8’de tanımlanan personel (Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında özellikle depolama, yükleme ve boşaltma işlemleri aşamasıyla ilgili yer hizmetleri kuruluşu veya taşıyıcı personeli)
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT)
Yok