TRAINING DETAIL

You can examine the course details provided by the Academy and buy it.

bookflare

Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 10)


Dangerous Goods Regulations - A01D303 - Classroom Training


Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 10)
 • Subjects
 • Target Group
 • Authority Approval
 • Prerequisites
 • Genel Felsefe
 • Limitler
 • Gönderici ve Taşıyıcı için genel gereklilikler
 • Sınıflandırma
 • Tehlikeli Maddeler Listesi
 • Genel Paket gereklilikleri ve paketler
 • Etiketleme ve İşaretleme
 • Yükleme ve depolama Prosedürleri 
 • NOTOC-Kaptana özel yükler hakkında bilgi verilmesi 
 • Acil durum prosedürleri
IATA Dangerous Goods Regulations kitabının 1.5.A tablosunda key: 10’da tanımlanan personel (harekat koordinatörü, load master, uçuş harekat memuru, dispeçer, satış trafik memuru)
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT)
Yok