TRAINING DETAIL

You can examine the course details provided by the Academy and buy it.

bookflare

Eğitim Tasarımı


Professional Development Trainings - A03D002 - Classroom Training


Eğitim Tasarımı
  • Subjects
  • Target Group
  • Authority Approval
  • Prerequisites

Öğrenen Merkezli Yaklaşım 

Öğrenme Farklılıkları 

Öğrenme Türleri 

Öğrenmenin 3 Etki Alanı 

ADDIE Modeli 

Analiz: İhtiyaçların Değerlendirilmesi 

Design: Tasarım 

Develop: Geliştirme 

Implement: Uygulama 

Evaluation: Ölçme ve Değerlendirme 

Eğitmen Adayları, Konu Uzmanları, Eğitim Tasarımcıları. 
Yok
Yok