TRAINING DETAIL

You can examine the course details provided by the Academy and buy it.

bookflare

Araç Şoförleri için De-Icing/Anti-Icing (Tazeleme)


Airport Ramp Trainings - A01D725 - Classroom Training


Araç Şoförleri için De-Icing/Anti-Icing (Tazeleme)
  • Subjects
  • Target Group
  • Authority Approval
  • Prerequisites

·        Tanışma ve Eğitimin Amacı

·        Hava Şartları

·        Ekipman

·        İş sağlığı ve Güvenliği

·        De-Icing/Anti-Icing Operasyonları

·        De-Icing/Anti-Icing

·        Uçak Tipleri

De-icing/anti-icing işlemini gerçekleştiren operatör, şoför, süpervizör ve koordinatörler (AEA dokümanında belirtilmiştir.)
SHGM
 A01D723 Araç Şöferleri için De-Anti Icing Sertifikasına sahip olmalıdır