ÖZEL PROGRAMLAR

YOUR LEARNING HUB

AIR TRANSPORT MANAGEMENT MASTER PROGRAM
  
Talep Et

Ortaklığımızın dünya havacılığının gelişimine yön verecek profesyonelleri yetiştirmek amacıyla İbn Haldun Üniversitesi ile yürüteceği, Havacılık Akademisi tarafından koordine edilecek ve Airbus sponsorluğunda gerçekleştirilecek Air Transport Management Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz) havacılık dünyasının geleceğini şekillendirecek yöneticiler yetiştirmektedir.

Global sivil havacılık sektörünün geleceğini şekillendirecek lider nitelikli yöneticiler yetiştirme misyonu ile yürütülen ve bu yıl yeni başlayacak olan bu program, yeni dönem öğrencileri için kapılarını araladı. Dersleri, sektöre yön veren Cranfield Üniversitesi, British Columbia Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen kurum ve üniversitelerinin seçkin eğitmenleri tarafından verilecek olup, 18 ay sürecek yüksek lisans programı, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

HER AÇIDAN EŞSİZ BİR PROGRAM

Yüksek lisans programı, sektörün seçkin eğitmenleri tarafından verilecek derslerin içeriği ve uygulanış şekli açısından eşsiz olarak nitelendiriliyor. Akademik program boyunca havacılık ve uzay sanayi alanında bilgi ve becerilerle donatılacak öğrenciler; havayolu yönetiminin temelleri, havacılık ekonomisi, finans, havacılık hukuku, pazarlama, mevzuata uygunluk gibi havacılığın hemen her alanına hitap eden güncel içerikli dersler alırken, aynı zamanda havalimanı planlaması ve yönetimi ile hava taşımacılığı sözleşmeleri gibi konuları da modüler olarak seçme imkânına da sahip olacaklar.

Programın Amacı

 • Genç beyinlere bölgedeki havayolları ve MRO şirketlerinde geleceğin yöneticileri olma yolunda eğitim vermek ve yol göstermek
 • Hava Taşımacılığı Yönetimi ve Havayolu Bakım Yönetimi üzerinde odaklanarak Havacılıkta MBA konusunda bölge lideri olmak

Programın Öğrenci Adayları

 • Havacılık çalışanları
 • Mühendislik, yönetim, sosyal bilimler ya da hukuk bölümlerinin lisans mezunları

Programın Ön Başvuru Koşulları

 • 4 yıllık herhangi bir lisans öğrenimini tamamlamış olmak.

 • Tezli Program için ALES puanının (eşit ağırlıklı) en az 55
 • YDS/YÖKDİL puanının en az 65 veya TOEFL-IBT puanının en az 75 olması.  

 • 2 adet profesyonel/akademik referans mektubunun sunulması. 

Ders Planı 

Tezli

Bir öğrencinin hava taşımacılığı yönetimi yüksek lisans derecesi alması için;

Tezli programlarda 6 zorunlu, 2 seçmeli dersten (toplam 30 kredilik ders yükü), kredisiz zorunlu seminer dersi ve yüksek lisans tezinden başarılı olması gereklidir.

Normal koşullarda bir öğrencinin üç yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda, dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, seminer dersinde tez sunuşu yapılmış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.

Öğretim Programı Diyagramı:

Hava Taşımacılığı Yönetimi İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı

 • Altısı zorunlu ders havuzundan olmak üzere 10 ders ve bir seminer dersi toplam 30 kredi (80 AKTS).
 • Tez (60 AKTS).
 • En az başarılmış 140 AKTS.
I. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
AIR 501 Havacılık Yönetiminin Temel İlkeleri 3 /7,5
AIR 503 Havacılık Ekonomisi ve Finansal Analiz 3 /7,5
AIR 505 Havayolları Pazarlama Stratejileri 3 /7,5
AIR 515 Havayolu Taşımacılığında Yönetim Bilişim Sistemleri 3 /7,5
II. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
AIR 502 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 /7,5
AIR 506 Havayolları İş Modelleri ve Stratejik Yönetim 3 /7,5
AIR 513 Ağ, Filo ve Tarife Planlaması 3 /7,5
AIR 523 Havacılıkta Gelir Yönetimi 3 /7,5
 III. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
AIR 590 Seminer 0 /5.0
AIR 599 Tez 3/30.0
AIR XXX Seçmeli Ders 3 /7,5
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
AIR 599 Tez 3/30.0
AIR XXX Seçmeli Ders 3 /7,5

 

Seçmeli Dersler
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
AIR 504 Havacılıkta Tedarik Zinciri Yönetimi 3 /7,5
AIR 511 Havacılık Sektöründe Hukuki Düzenlemeler ve Sözleşmeler 3 /7,5
AIR 513 Havacılıkta Filo Ağı ve Uçuş Planlaması 3 /7,5
AIR 514 Havalimanı Planlaması ve Yönetimi  3 /7,5
AIR 516 Havacılıkta Liderlik ve Değişim Yönetimi 3 /7,5
AIR 517 Havacılıkta Emniyet ve Güvenlik 3 /7,5
AIR 518 Hizmet Yönetimi ve İnovasyon 3 /7,5
AIR 521 Mühendislik Projelerinin Yönetimi 3 /7,5
AIR 522 Uluslararası Stratejik Yönetim 3 /7,5
AIR 524 Hava Taşımacılığında Proje Finansmanı 3 /7,5
AIR 525 Uçuş ve Yer Operasyonları 3 /7,5

Tezsiz

Bir öğrencinin hava taşımacılığı yönetimi yüksek lisans derecesi alması için;

Tezsiz programlarda 6 zorunlu, 6 seçmeli dersten (toplam 36 kredilik ders yükü), kredisiz zorunlu seminer dersi ve proje çalışmasından başarılı olması gereklidir.

Normal koşullarda bir öğrencinin üç yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda, dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, seminer dersinde proje sunuşu yapılmış oması gerekmektedir.

Öğretim Programı Diyagramı:

Hava Taşımacılığı Yönetimi İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Altısı zorunlu ders havuzundan olmak üzere 12 ders, toplam 36 kredi (90 AKTS).
 • Proje (30 AKTS).
 • En az başarılmış 120 AKTS. 
I. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
AIR 501 Havacılık Yönetiminin Temel İlkeleri 3 /7,5
AIR 503 Havacılık Ekonomisi ve Finansal Analiz 3 /7,5
AIR 505 Havayolları Pazarlama Stratejileri 3 /7,5
AIR 515 Havayolu Taşımacılığında Yönetim Bilişim Sistemleri 3 /7,5
II. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
AIR 502 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 /7,5
AIR 506 Havayolları İş Modelleri ve Stratejik Yönetim 3 /7,5
AIR 513 Ağ, Filo ve Tarife Planlaması 3 /7,5
AIR 523 Havacılıkta Gelir Yönetimi 3 /7,5
 III. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
AIR 599 Proje 3/30.0
AIR XXX Seçmeli Ders 3 /7,5
AIR XXX Seçmeli Ders 3 /7,5
AIR XXX Seçmeli Ders 3 /7,5
AIR XXX Seçmeli Ders 3 /7,5

 

Seçmeli Dersler
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
AIR 511 Havacılık Sektöründe Hukuki Düzenlemeler ve Sözleşmeler 3 /7,5
AIR 513 Havacılıkta Filo Ağı ve Uçuş Planlaması 3 /7,5
AIR 514 Havalimanı Planlaması ve Yönetimi  3 /7,5
AIR 504 Havacılıkta Tedarik Zinciri Yönetimi 3 /7,5
AIR 516 Havacılıkta Liderlik ve Değişim Yönetimi 3 /7,5
AIR 517 Havacılıkta Emniyet ve Güvenlik 3 /7,5
AIR 518 Hizmet Yönetimi ve İnovasyon 3 /7,5
AIR 521 Mühendislik Projelerinin Yönetimi 3 /7,5
AIR 522 Uluslararası Stratejik Yönetim 3 /7,5
AIR 524 Hava Taşımacılığında Proje Finansmanı 3 /7,5
AIR 525 Uçuş ve Yer Operasyonları 3 /7,5
 

 

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ 

İbn Haldun Üniversitesi, verdiği eğitimin kalitesi ve yürüttüğü araştırma projeleri ile Türkiye’de ve dünyada bir “araştırma üniversitesi” olarak öne çıkmayı hedeflemektedir. İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) TÜRGEV tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. 2015 yılında açılmış olup, 2017-2018 Eğitim yılında öğrenci kabul ederek eğitime Başakşehir’deki Güney Kampüsünde başlayacaktır. Kuzey kampüs, İbn Haldun Külliyesi, Osmanlı medrese mimarisi örnek alınarak Başakşehir’de Fatih Terim Stadı’na yakın bir konumda bulunmaktadır.

Tarihin yeniden yazıldığı dünyada yeni bir medeniyet anlayışı iddiası ile yola çıkan, sosyal bilimler alanında söz sahibi olan, dünyanın medeniyet iklimine yön verecek, fikren bağımsız yeni İbn Haldun’lar yetiştirmek misyonu ile hareket eden üniversite bağımsızlık, açık medeniyet, araştırmacılık, bilimsellik, özgünlük gibi değerleri benimsemektedir.

İbn Haldun Üniversitesi hakkında detaylı bilgi için: http://ibnhaldun.edu.tr/ 

Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru için irtibat bilgileri: aviationacademy@thy.com / +90212 463 63 63 – 12360-13101.