ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme THY HAVACILIK AKADEMİSİ ile THY HAVACILIK AKADEMİSİ web sitesi üyesi (ÜYE olarak adlandırılacaktır.) arasında düzenlenmiştir.

1 - ÜYELİK SİSTEMİNİN TANIMI

THY HAVACILIK AKADEMİSİ sözleşmeyi onaylayan üyelerine web sitemiz hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmesini sağlar. Bunlara; avantajlar için puan toplama, üyenin yaptığı işlemlerinin üye tarafından takip edilebilmesi vs. imkânları örnek olarak gösterilebilir. THY HAVACILIK AKADEMİSİ Üyelik sisteminin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır.

2 - ÜYELİK SİSTEMİNİN GİZLİLİK İLKESİ

Üyelik sistemi ile beraber kullanıcı kendisinin belirleyebileceği bir “Kullanıcı adı” ve “Şifre” ye sahip olur. “Kullanıcı Adı” her üye için farklıdır. “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. “Şifre” nin gizliliğinin sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır. THY HAVACILIK AKADEMİSİ kullanıcıya ait özel bilgileri (e-mail adresi, adres, telefon vb.) 3. kişi ve kurumlara vermeyeceğini taahhüt eder.

3 – İŞLEMLERİN YAPILMASI

Üyelik bölümünden giriş yapılarak üye daha fazla seçeneğe ve avantaja kavuşabilir. Bu seçenek ve avantajlar THY HAVACILIK AKADEMİSİ Web Sitesi üzerinden bildirilecektir.

4 – ÜYE’ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)      Üye, Üyelik formunda doldurduğu alanlardaki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Bilginin hatalı ve noksan olduğu durumlarda doğacak aksaklıklardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

b)      Üye, THY HAVACILIK AKADEMİSİ Web Sitesi üzerinde ki servislerin ve yazılımların telif hakkının akademi.thy.com a ait olduğunu bilmelidir. Üye, THY HAVACILIK AKADEMİSİ Web sitesi üzerinde ki hiç bir bilgiyi 3. şahıslar ile paylaşamaz.

c)      Üyenin kullanıcı adı ve şifresini başka kişilerin kullanması tamamen üyenin sorumluluğu altındadır.

d)      Üye şifresi ile yapılan işlemlerin sorumluluğu Üyenin kendisine aittir.

e)      Üye sitedeki işlemlerin bitiminden sonra çıkış yapmak zorundadır.

5 – GRUP ÜYELİKLERİ

Grup üyelikleri kapsamında en az 100 (yüz) kişi ve üzeri gruplar (Kamu kurum ve kuruluşları, dernek, federasyon, sivil toplum örgütleri, okul, üniversite, akademi, enstitü, aynı işyeri çalışanları) için Grup Üyelik düzenlenebilir. Grup üyelik’ e sahip kuruluş kendi üyelik kodu ile yaptığı işlemlerde ek avantajlar sağlayabilir. Grup üyelik için belirlenen şartları getiremeyen üyelerin üyelikleri THY HAVACILIK AKADEMİSİ  tarafından tek taraflı fesih edilir.

6 – ÜYELERE ÖZEL UYGULAMALAR

THY HAVACILIK AKADEMİSİ, üyelere özel uygulamalar düzenleyebilir.

Hediye Puan Toplama:

a)      Web sitemiz üzerinden satın alınan eğitimler bazında üye’ ye puan verilebilir. Bu puanın oranı günün şartlarına, eğitim bedellerine vs. göre değişebilir veya puan hiç verilmeyebilir. Eğitimin web sitesi üzerinden alındıktan sonra tarihlerinde değişiklik yapılması durumunda da puan verilmez.

b)      Üyenin web Sitesi üzerinden aldığı puan, 12 ay boyunca kullanılabilir.

c)      Üye, kendisinin satın almadığı, ücretsiz veya hediye olarak sunulan eğitimlerden dolayı puan kazanamaz.

d)      Puanlar başka özel promosyonlara çevrilemez. THY HAVACILIK AKADEMİSİ tarafından çevrilse bile özel promosyonların tabi olacağı vergi ve harçlar üye ye aittir.

e)      Üye puanlarının doğru olarak kaydedilebilmesi için web sitesi üzerinden üye girişi yapılarak satınalma işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu şekilde yapılmayan işlemler için puan kazanılamaz.

f)       Üye hediye puan uygulaması sadece yurtiçi eğitimleri kapsar.

g)      THY HAVACILIK AKADEMİSİ üyenin puana hak kazanıp kazanmadığını tek taraflı olarak belirleme hakkını saklı tutar. Tutarsızlık durumda THY HAVACILIK AKADEMİSİ ın kayıtları esas alınır.

h)      THY HAVACILIK AKADEMİSİ Hediye Puan uygulamasını yapıp yapmamakta serbesttir.

i)        THY HAVACILIK AKADEMİSİ puan karşılığına denk gelen indirim ve hediye eğitimi yasal kuralları da göz önünde bulundurarak istediği eğitim için uygulamakta serbesttir.

j)        Kazanılan indirim veya hediye eğitim hakkının iadesi ya da nakde çevrilmesi mümkün değildir.

7 – THY HAVACILIK AKADEMİSİ ’ne VERİLEN YETKİLER

THY HAVACILIK AKADEMİSİ gerektiği takdirde web sitesinin çalışmasını askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu durumdan dolayı THY HAVACILIK AKADEMİSİ üyelerine ve üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

8 – FESİH

THY HAVACILIK AKADEMİSİ dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

9 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hal yeri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

10 – YÜRÜRLÜLÜK

Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “Üyelik Sözleşmesini Okudum ve Kabul Ediyorum” alanını onaylayıp Gönder butonuna bastıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.