Haber

YOUR LEARNING HUB

HAVACILIK AKADEMİSİ TARAFINDAN “ÜNİVERSİTE EĞİTMEN YETKİLENDİRME PROGRAMI” VE “MODERN EĞİTİM EKOSİSTEMİ PROJESİ” BAŞLATILDI...17 Temmuz 2018 SalıTürk Hava Yolları Havacılık Akademisi, hayata geçirdiği “sektörel modern eğitim ekosistemi” projesi kapsamında sektörün beklentilerini karşılayacak bilgilerin öğrencilere ulaştırılması amacı ile üniversite eğitmenleri için “Eğitmen Yetkilendirme Programı” nı başlattı. Programın ilki, 10 üniversiteden birçok eğitmenin katılımı ile 09-12 Temmuz 2018 tarihlerinde başarıyla tamamlandı.  

İlgili programa, Kocaeli Üniversitesi, Arel Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi gibi birçok üniversiteden katılım gösteren ve başarılı olan eğitmenler sektörün gereksinimlerine uygun olarak verilen “Yolcu Satış Temel” eğitiminde yetkilenme imkanı buldular. Ayrıca üniversite öğrencileri, Havacılık Akademisi’nin verdiği bütünleşik (blended) eğitim ortamında havacılık eğitimlerini çok daha avantajlı kurs ücreti ile alabilecek ve sertifika sahibi olacaklar.

Eğitmen Yetkilendirme Programı ile Havacılık Akademisi’nin güncel, modern, standart ve ölçülebilir eğitim metodolojisiyle önemli bir sıkıntı olan çağa uygun eğitmen eksikliği de karşılanarak eğitmen yetiştiriliyor. Bu sisteme dahil olan eğitmenlerin öğrenciye katkısı ve diğer eğitmenler arasındaki durumu objektif olarak ölçümlenip bağlı bulunduğu üniversite yetkilileri ile paylaşılacak.

Geleceği şekillendirecek nesilleri eğitmekle yükümlü olan üniversitelerle yapılacak çalışmaların gerek global gerekse ulusal bazda sektöre kazandıracağı önemli katkıların bilincinde olan Havacılık Akademisi, yürütülecek çalışmalar kapsamında gereksinim duyulacak desteği sağlamaya devam ediyor.