Haber

YOUR LEARNING HUB

HAVACILIK AKADEMİSİ EĞİTMENİ SN. BÜŞRA BEGÜM YAVUZER II. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER BERLİN KONFERANSI’NDA SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ28 Mayıs 2018 PazartesiII. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, dünyanın her yerinden bilime hizmet veren ulusal-uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlar, bilim insanları, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getirdi. Dünyada bilginin üretimi ve yayılmasına destek sağlamak, akademik paylaşım alanını genişletilmesini sağlayıcı bilimsel aktiviteler gerçekleştirmek misyonu ile tüm paydaşlar ilişki ağını da bu program sayesinde geliştirme imkanı buldu.

Üç gün boyunca, 150’ye yakın konuşmacının bulunduğu bu etkinlik kapsamında, Havacılık Akademisi eğitmenlerinden Sn. Büşra Begüm YAVUZER, “Yükseköğretim Yöneticilerinin Kariyer Gelişimlerini Etkileyen Kurumsal ve Bireysel Faktörler: Vakıf Üniversitesi Örneği” adlı bir sunum gerçekleştirdi. Sn. YAVUZER, Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde yapmış olduğu doktora çalışması kapsamında, yükseköğretim yöneticilerinin kariyer gelişimini etkileyen kurumsal ve bireysel faktörleri belirlemek amacı ile nitel araştırma yöntemi kullanarak Türkiye’de 3 vakıf üniversitesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında görev yapan 14 bölüm başkanı ile görüşmeler yapmıştır. Sn. YAVUZER, İngilizce bildiri olarak yapmış olduğu sunumunda, araştırmanın sonuçlarına göre; politik/ideolojik, eğitimsel ve fizyolojik/psikolojik faktörler yükseköğretim yöneticilerinin kariyer geliştirme kararlarında etkili olurken, ekonomik ve sosyolojik faktörlerin (cinsiyet, kültürel kimlik vs.) bu anlamda herhangi bir etkisinin olmadığına değinmiştir.

Güncel eğitim içerikleri ile sınıf ve dijital ortamda ulusal ve global pazara sunduğu eğitimlerle günden güne gelişme gösteren Havacılık Akademisi, bu gibi büyük organizasyonlara katılım sağlayarak geniş kitleler ile bir araya gelmeye devam edecek.