Haber

YOUR LEARNING HUB

AP&M EXPO'DA TEKNİK EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ BİR SUNUM YAPTI6 Mayıs 2014 Salı

Teknik Eğitim Müdürümüz Murat Köse, 6-8 Mayıs 2014 tarihleri arasında Londra’da gerçekleşen AP&M Expo isimli fuara katılarak, “Uçak Bakım Sektöründe İhtiyaç Duyulan / Duyulacak Olan Lisanslı Teknik Personelin İstihdamı, Eğitimi ve Muhafaza Edilmesi” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin tanıtımı ile başlayan sunumda, insan kaynaklı bakım hatalarının sayı ve maliyetlerine dair bazı istatistiki bilgiler verildi. Nitelikli iş gücünü muhafaza etme yolunun; güçlü yanların korunarak zamana ayak uydurulması, güncel teknolojinin eğitim ortamına yansıtılması ve eğitim araç ve metotlarının insanların öğrenim alışkanlıklarındaki değişimlere göre düzenlenmesinden geçtiği vurgulandı. Uçakların emniyetli bir şekilde görevine devam edebilmesinin, uçak bakım personelinin tavır ve davranışının uygun ve nitelikli olması ile mümkün olduğu belirtildi. Anahtar kavramlar olan bilgi, bilinç ve kabiliyetin kazandırılmasının hayati önem taşıdığı ve bunun da ancak senaryo odaklı eğitimlerle mümkün olabileceği, örneklerle izah edildi. Ayrıca bu eğitimlerle; temel eğitim süreci yaşamamış veya bu süreci verimli geçirmemiş teknik personele kalite disiplini içerisinde bir çalışma alışkanlığı, emniyet kültürü ve dokümanların doğru anlaşılıp yorumlanması gibi hasletlerin de kazandırıldığı açıklanarak sunum nihayete erdirildi.