EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Yer Hizmetleri Güvenliği - Yolcu (Tazeleme)

Güvenlik - A01D074 - Sınıf Eğitimi

Yer Hizmetleri Güvenliği - Yolcu (Tazeleme)
Hava aracı işleticisi check-in, boarding ve dispeç ile diğer ilgili personelin, sivil havacılığı yasadışı eylemlere karşı korumak üzere standart bir seviyede önleyici güvenlik tedbirleri uygulayabilmelerini sağlamaktır

1 gün (1x7 saat)
Konular:


 • Sivil havacılığa yönelik tehditler ve güvenlik tedbirleri
 • Uluslararası/ulusal mevzuat ve organizasyonlar
 • Havalimanı güvenlik kontrolleri
 • Olağanüstü ve acil durumlar
 • Hava meydanı tanıtım kartları
 • Hava aracı işleticisi güvenlik programı
 • Check-in, boarding, yolcu bagaj eşleştirme prosedürleri
 • Uçak altı bagaj ve eşliksiz bagajlara uygulanan güvenlik kontrolleri
 • Yolcu ve uçak güvenliğinin sağlanması
 • Kargo, posta ve ikram malzemeleri, şirket posta ve malzemeleri
 • Asi yolcu davranışları ve güvenlik tedbirleri
 • Davranış tespiti ve mülakat teknikleri
 • Seyahat dokümanları
 • İletişim ve dinleme becerileri
 • Beden dili ve stres yönetimi
 • Yolcu memnuniyeti


Hedef Kitle:
Hava aracı işleticisi check-in, boarding personeli ve havaalanında görevli bilet satış personeli ile havaalanı veya havayolu işletmecilerince direkt veya dolaylı olarak istihdam edilen ve potansiyel tehlike arz eden yolcularla karşılaşması muhtemel tüm personel.

Otorite Onayı:
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Ön Şartlar:
Yer Hizmetleri Güvenliği – Yolcu (Temel) eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. Ortaklık harici katılımcılar için özgeçmiş kontrolü, TL.31.011 Eğitim Pazarlama ve Satış Talimatı’na ve SHT-17.2 Rev.01 MD.6 (13)’e göre, • Özgeçmiş Araştırma Formu • Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi • Adli Sicil Kaydı