EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Yer Hizmetleri Güvenliği - Yolcu (Tazeleme)


Güvenlik - A01D074 - Sınıf Eğitimi


Yer Hizmetleri Güvenliği - Yolcu (Tazeleme)
 • Konular
 • Hedef Kitle
 • Otorite Onayı
 • Ön Şartlar


 • Sivil havacılığa yönelik tehditler ve güvenlik tedbirleri
 • Uluslararası/ulusal mevzuat ve organizasyonlar
 • Havalimanı güvenlik kontrolleri
 • Olağanüstü ve acil durumlar
 • Hava meydanı tanıtım kartları
 • Hava aracı işleticisi güvenlik programı
 • Check-in, boarding, yolcu bagaj eşleştirme prosedürleri
 • Uçak altı bagaj ve eşliksiz bagajlara uygulanan güvenlik kontrolleri
 • Yolcu ve uçak güvenliğinin sağlanması
 • Kargo, posta ve ikram malzemeleri, şirket posta ve malzemeleri
 • Asi yolcu davranışları ve güvenlik tedbirleri
 • Davranış tespiti ve mülakat teknikleri
 • Seyahat dokümanları
 • İletişim ve dinleme becerileri
 • Beden dili ve stres yönetimi
 • Yolcu memnuniyeti

Hava aracı işleticisi check-in, boarding personeli ve havaalanında görevli bilet satış personeli ile havaalanı veya havayolu işletmecilerince direkt veya dolaylı olarak istihdam edilen ve potansiyel tehlike arz eden yolcularla karşılaşması muhtemel tüm personel.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Yer Hizmetleri Güvenliği – Yolcu (Temel) eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. Ortaklık harici katılımcılar için özgeçmiş kontrolü, TL.31.011 Eğitim Pazarlama ve Satış Talimatı’na ve SHT-17.2 Rev.01 MD.6 (13)’e göre, • Özgeçmiş Araştırma Formu • Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi • Adli Sicil Kaydı