EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Yer Hizmetleri Güvenliği - Bagaj/Kargo

Güvenlik - A01D075 - Sınıf Eğitimi

Yer Hizmetleri Güvenliği - Bagaj/Kargo
Bagaj yükleyicilerinin güvenlikle ilgili uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve görevlerinin bir parçası olarak bunu uygulamalarını sağlamaktır.

2 gün (2x7 saat)
Konular:


 • Sivil havacılığa yönelik tehditler ve güvenlik tedbirleri

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve organizasyonlar

 • Olağanüstü ve acil durumlar

 • Bagaj ve kargoya yönelik tehditler

 • Personel tarama gereklilikleri

 • Güvenlik tahditli alanlar ve kritik bölgeler

 • Bagaj ayırma bölgesinin (şut altı) güvenliği

 • Yolcu-bagaj eşleşmesi

 • Hava aracı güvenliği

 • Kargoya uygulanan güvenlik kontrolleri ve kargo alanlarının korunması

 • Büyük boyutlu bagajların taranması

 • Şirket posta ve malzemeleri

 • Yolcu ve uçak altı bagaj manifestosu

 • Tehlikeli ve yasaklı maddeler


Hedef Kitle:
Uçak altı bagaj/kargonun elleçlenmesinde (handling) ve uçak altına gönderilen yolcu bagajlarının ve kargonun hava aracına yüklenmesi/boşaltılmasında ve yolcu/bagaj eşleştirmesinde görevli tüm personel.

Otorite Onayı:
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Ön Şartlar:
Ortaklık harici katılımcılar için özgeçmiş kontrolü, TL.31.011 Eğitim Pazarlama ve Satış Talimatı’na ve SHT-17.2 Rev.01 MD.6 (13)’e göre, • Özgeçmiş Araştırma Formu • Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi • Adli Sicil Kaydı