EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Yer Hizmetleri Güvenliği-Kargo (Tazeleme)


Güvenlik - A01D076 - Sınıf Eğitimi


Yer Hizmetleri Güvenliği-Kargo (Tazeleme)
 • Konular
 • Hedef Kitle
 • Otorite Onayı
 • Ön Şartlar


 • Sivil havacılığa yönelik tehditler ve güvenlik tedbirleri

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve organizasyonlar

 • Olağanüstü ve acil durumlar

 • Bagaj ve kargoya yönelik tehditler

 • Personel tarama gereklilikleri

 • Güvenlik tahditli alanlar ve kritik bölgeler

 • Bagaj ayırma bölgesinin (şut altı) güvenliği

 • Yolcu-bagaj eşleşmesi

 • Hava aracı güvenliği

 • Kargoya uygulanan güvenlik kontrolleri ve kargo alanlarının korunması

 • Büyük boyutlu bagajların taranması

 • Şirket posta ve malzemeleri

 • Yolcu ve uçak altı bagaj manifestosu

 • Tehlikeli ve yasaklı maddeler

Uçak altı bagaj/kargonun elleçlenmesinde (handling) ve uçak altına gönderilen yolcu bagajlarının ve kargonun hava aracına yüklenmesi/boşaltılmasında ve yolcu/bagaj eşleştirmesinde görevli tüm personel.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Yer Hizmetleri Güvenliği – Bagaj/Kargo (Temel) eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. Ortaklık harici katılımcılar için özgeçmiş kontrolü, TL.31.011 Eğitim Pazarlama ve Satış Talimatı’na ve SHT-17.2 Rev.01 MD.6 (13)’e göre, • Özgeçmiş Araştırma Formu • Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi • Adli Sicil Kaydı