EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi (Temel)


Güvenlik - A01D093 - Sınıf Eğitimi


Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi (Temel)
  • Konular
  • Hedef Kitle
  • Otorite Onayı
  • Ön Şartlar
  • Gerekli Belgeler
  • Kritik Bilgiler
- Eğitimin amacı, kurs neden gereklidir
- Yasal çerçeve
- X-Ray cihazı
- Tarayıcı personel görev ve sorumlulukları
- Tarama noktası
- Görüntü yorumlama prensipleri
- X-Ray cihazı işletme prensipleri
- Yolcuların aranma yöntemleri
- Uçak altı bagaj tarama
- Patlayıcı iz dedektörü kullanımı
- Güvenlik tarayıcıları kullanımı
- Havayolu işletmesi güvenlik planı
- Büyük boyutlu ve standart dışı bagajlar
- Manifestolar
- Uçak güvenliği
- Şirket postası/şirket materyalleri işlemleri
- Bomba ihbar prosedürleri
- Beklenmedik durum raporlama
- Potansiyel tehlike arz eden yolcular
- İlave güvenlik tedbirleri
- Havacılığa yönelik geçmiş tehdit ve saldırılar ile mevcut tehditler
- Güvenlik önlemlerinin amacı
- Yönetici atanması ve sorumlulukları
- Tesislere giriş kontrolü
- Kişilerin sorgulanması ve sorgulamayı gerektirecek durumlar
- Tesislere malzemelerin kabulü
- Tedariklerin ve posta ve malzemelerin yetkisiz müdahalelere karşı korunması
- Mühürleme prosedürleri
- İkramın tesislerden hava aracına nakliyesi-araç güvenliği
- Şüpheli ve yasaklı maddelerin tanımlanması ve tespit edilmesi durumunda yapılacaklar
- Şüpheli bir şeyin tespit edilmesi veya şüphelenilen durumlar olduğunda bildirme prosedürleri
- Yasaklı bir maddenin nasıl saklanabileceğinin bilinmesi
- Telefonla gelen bomba ihbarlarını değerlendirme
- Tehdit ve zorunluluklar
- Sürücülerin sorumlulukları
- Tesislerdeki araçların güvenliği
- Yüklemeden önce yapılacak güvenlik kontrolleri
- Araçların mühürlenmesi / kilitlenmesi
- Yolda uyulacak güvenlik tedbirleri
- Belgeler
- Bomba ihbarında yapılacaklar
- Şüpheli maddelerle ilgilenme dahil acil durumlar
- Tehlikeli maddeler (Kategori 12)
- İstisnalar ve muafiyetler
- Kargonun korunması
- Kargo ve postanın nakli
- Bomba ihbarında yapılacaklar
- Şüpheli maddelerle ilgilenme ve acil durumlar
- Olay bildirimi / raporlama
- Sürücülerin sorumlulukları
- Tesislerdeki araçların güvenliği
- Yüklemeden önce yapılacak güvenlik kontrolleri
- Araçların mühürlenmesi / kilitlenmesi
- Yolda uyulacak güvenlik tedbirleri
- Belgeler
- Bomba ihbarında yapılacaklar
- Şüpheli maddelerle ilgilenme dahil acil durumlar
- Uçuş tedariklerinin taranması
- Uçuş tedariklerinin korunmasıı
• Uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi kuruluşlarında görevli tarama ve kontrol faaliyetleri gerçekleştiren tüm personel
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Yok