EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi (Temel)


Güvenlik - A01D093 - Sınıf Eğitimi


Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi (Temel)
  • Konular
  • Hedef Kitle
  • Otorite Onayı
  • Ön Şartlar
  • Gerekli Belgeler
  • Kritik Bilgiler
• Eğitimin amacı ve yasal çerçeve • X-Ray işletme prensipleri, görüntü yorumlama ve tarayıcı personel sorumlulukları • Yolcu ve bagaj tarama yöntemleri • Güvenlik cihazları ve kullanımı • Havayolu İşletmesi Güvenlik Programı ve güvenlikten sorumlu yetkili yönetici atanması • Uçak, kargo, co-mail/co-mat, tedarik, ikram ve tesislerin güvenliği • Kişilerin sorgulanması • Havacılığa yönelik geçmiş tehdit ve saldırılar ile mevcut tehditler • Beklenmedik durum raporlama, Bomba ihbar prosedürleri • Potansiyel tehlike arz eden yolcular • Şüpheli ve yasaklı maddeler, saklama metodları ve tespiti halinde yapılacakla • Araç, nakliye, sürücü güvenliği ve mühürleme prosedürleri • Tehlikeli maddeler (Kategori 12) • Şüpheli maddelerle ilgilenme dahil acil durumlar • Olay bildirimi/raporlama
• Uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi kuruluşlarında görevli tarama ve kontrol faaliyetleri gerçekleştiren tüm personel
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Yok