EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi (Tazeleme)


Güvenlik - A01D094 - Sınıf Eğitimi


Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi (Tazeleme)
  • Konular
  • Hedef Kitle
  • Otorite Onayı
  • Ön Şartlar
  • Gerekli Belgeler
  • Kritik Bilgiler
-Eğitimin amacı, kurs neden gereklidir
- Yasal çerçeve
- X-Ray cihazı
- Tarayıcı personel görev ve sorumlulukları
- Tarama noktası
- Görüntü yorumlama prensipleri
- X-Ray cihazı işletme prensipleri
- Yolcuların aranma yöntemleri
- Uçak altı bagaj tarama
- Patlayıcı iz dedektörü kullanımı
- Güvenlik tarayıcıları kullanımı
- Havayolu işletmesi güvenlik planı
- Büyük boyutlu ve standart dışı bagajlar
- Manifestolar
- Uçak güvenliği
- Şirket postası/şirket materyalleri işlemleri
- Bomba ihbar prosedürleri
- Beklenmedik durum raporlama
- Potansiyel tehlike arz eden yolcular
- İlave güvenlik tedbirleri
- Havacılığa yönelik geçmiş tehdit ve saldırılar ile mevcut tehditler
- Güvenlik önlemlerinin amacı
- Yönetici atanması ve sorumlulukları
- Tesislere giriş kontrolü
- Kişilerin sorgulanması ve sorgulamayı gerektirecek durumlar
- Tesislere malzemelerin kabulü
- Tedariklerin ve posta ve malzemelerin yetkisiz müdahalelere karşı korunması
- Mühürleme prosedürleri
- İkramın tesislerden hava aracına nakliyesi-araç güvenliği
- Şüpheli ve yasaklı maddelerin tanımlanması ve tespit edilmesi durumunda yapılacaklar
- Şüpheli bir şeyin tespit edilmesi veya şüphelenilen durumlar olduğunda bildirme prosedürleri
- Yasaklı bir maddenin nasıl saklanabileceğinin bilinmesi
- Telefonla gelen bomba ihbarlarını değerlendirme
- Tehdit ve zorunluluklar
- Sürücülerin sorumlulukları
- Tesislerdeki araçların güvenliği
- Yüklemeden önce yapılacak güvenlik kontrolleri
- Araçların mühürlenmesi / kilitlenmesi
- Yolda uyulacak güvenlik tedbirleri
- Belgeler
- Bomba ihbarında yapılacaklar
- Şüpheli maddelerle ilgilenme dahil acil durumlar
- Tehlikeli maddeler (Kategori 12)
- İstisnalar ve muafiyetler
- Kargonun korunması
- Kargo ve postanın nakli
- Bomba ihbarında yapılacaklar
- Şüpheli maddelerle ilgilenme ve acil durumlar
- Olay bildirimi / raporlama
- Sürücülerin sorumlulukları
- Tesislerdeki araçların güvenliği
- Yüklemeden önce yapılacak güvenlik kontrolleri
- Araçların mühürlenmesi / kilitlenmesi
- Yolda uyulacak güvenlik tedbirleri
- Belgeler
- Bomba ihbarında yapılacaklar
- Şüpheli maddelerle ilgilenme dahil acil durumlar
- Uçuş tedariklerinin taranması
- Uçuş tedariklerinin korunması


• Uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi kuruluşlarında görevli tarama ve kontrol faaliyetleri gerçekleştiren tüm personel
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
A01D093 Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi (Temel) Sertifikası'na sahip olmak.