EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi (Tazeleme)


Güvenlik - A01D094 - Sınıf Eğitimi


Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi (Tazeleme)
 • Konular
 • Hedef Kitle
 • Otorite Onayı
 • Ön Şartlar


 • Sivil havacılığa yönelik tehditler

 • Terörizm

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat

 • Ulusal ve uluslararası organizasyonlar

 • Personel, kabin ve uçak altı bagaj ile eşyaların taranması

 • Havaalanı güvenliği

 • Güvenlik olaylarında izlenecek prosedürler

 • Potansiyel tehlikeli yolcularla ilgilenme

 • Tedarik güvenliği

 • Temizlik güvenliği

 • Kargo/posta güvenliği

 • Tehlikeli maddeler

 • Yolcu mülakatı ve seyahat dokümanları

 • İletişim ve beden dili

Uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi kuruluşlarında görevli güvenlik görevlisi (uçak güvenlikçiler vs)
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi (Temel) eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. Ortaklık harici katılımcılar için özgeçmiş kontrolü, TL.31.011 Eğitim Pazarlama ve Satış Talimatı’na ve SHT-17.2 Rev.01 MD.6 (13)’e göre, • Özgeçmiş Araştırma Formu • Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi • Adli Sicil Kaydı