EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi (Tazeleme)

Güvenlik - A01D094 - Sınıf Eğitimi

Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi (Tazeleme)
Güvenlik görevlisinin sivil havacılık güvenlik tedbirlerinin temel prensiplerini anlamaları ve uygun tedbirleri uygulamalarını sağlamaktır

1 gün (1x7 saat)
Konular:


 • Sivil havacılığa yönelik tehditler

 • Terörizm

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat

 • Ulusal ve uluslararası organizasyonlar

 • Personel, kabin ve uçak altı bagaj ile eşyaların taranması

 • Havaalanı güvenliği

 • Güvenlik olaylarında izlenecek prosedürler

 • Potansiyel tehlikeli yolcularla ilgilenme

 • Tedarik güvenliği

 • Temizlik güvenliği

 • Kargo/posta güvenliği

 • Tehlikeli maddeler

 • Yolcu mülakatı ve seyahat dokümanları

 • İletişim ve beden dili


Hedef Kitle:
Uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi kuruluşlarında görevli güvenlik görevlisi (uçak güvenlikçiler vs)

Otorite Onayı:
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Ön Şartlar:
Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi (Temel) eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. Ortaklık harici katılımcılar için özgeçmiş kontrolü, TL.31.011 Eğitim Pazarlama ve Satış Talimatı’na ve SHT-17.2 Rev.01 MD.6 (13)’e göre, • Özgeçmiş Araştırma Formu • Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi • Adli Sicil Kaydı