EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Temel Kargo Güvenliği


Güvenlik - A01E087 - E-Learning


Temel Kargo Güvenliği
 • Konular
 • Hedef Kitle
 • Otorite Onayı
 • Ön Şartlar
 • Sivil havacılığa yönelik tehditler
 • Yasadışı müdahalelerin tarihi
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat
 • Hava kargo/posta güvenliği uygulamaları
 • Bilinen gönderici konsepti
 • Kargonun kabulü
 • Yasaklı maddeleri tanıma
 • Bilinmeyen kargo için uygulanacak prosedürler
 • Kargonun korunması
 • Beyan edilmeyen gizli tehlikeli maddeler
 • Tehlikeli madde taşıması
 • Acil durumda yapılacaklar
 • Yetkilendirilmiş kargo/posta kurum/kuruluşu tarafından istihdam edilen hava kargonun taranmasından sorumlu güvenlik personeli haricindeki tüm güvenlik personeli ve sürücüler.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 
 • Ortaklık harici katılımcılar için özgeçmiş kontrolü, TL.31.011 Eğitim Pazarlama ve Satış Talimatı’na ve SHT-17.2 Rev.01 MD.6 (13)’e göre, • Özgeçmiş Araştırma Formu • Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi • Adli Sicil Kaydı