EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Temel Kargo Güvenliği (Temel)


Güvenlik - A01D087 - Sınıf Eğitimi


Temel Kargo Güvenliği (Temel)
  • Konular
  • Hedef Kitle
  • Otorite Onayı
  • Ön Şartlar
  • Gerekli Belgeler
  • Kritik Bilgiler
• Eğitimin amacı-kurs neden gereklidir?
• Tehdit ve zorunluluklar/hedefler
• Hava kargo/posta konusunda milli mevzuat
• Hava kargo/posta güvenliği uygulamaları
• Bilinen gönderici konsepti
• Yetkili kargo acentesi konsepti
• Havalimanı işletmecisi, hava aracı işletmecisi, yetkili kargo acenteleri ve bilinen göndericilerin sorumlulukları
• Güvenlik yöneticisinin sorumlulukları
• Her bir personelin sorumlulukları
• Kargonun kabulü
• Yasaklı maddeleri tanıma
• Tehlikeli maddeler ile yasaklı maddelerin ayrımı
• Gönderilerin, belgelerin ve gönderiyi getiren kişilerin teyidi/doğrulanması
• Bilinmeyen kargo için uygulanacak prosedürler (tarama)
• Kargonun korunması
• Kargo ve postanın nakli
• Bomba ihbarında yapılacaklar
• Şüpheli maddelerle ilgilenme ve acil durumlar
• Olay bildirimi/raporlama
• Sürücülerin sorumlulukları
• Tesislerdeki araçların güvenliği
• Yüklemeden önce yapılacak güvenlik kontrolleri
• Araçların mühürlenmesi/kilitlenmesi
• Yolda uyulacak güvenlik tedbirleri
• Belgeler
• Bomba ihbarında yapılacaklar
• İstisnalar ve muafiyetler


• Yetkili acente ve bilinen gönderici tarafından hava kargo/postanın taraması hariç diğer güvenlik kontrollerini uygulayan personel
• Kargo/postanın elleçlenmesi, paketlenmesi, paletlenmesi ve nakledilmesinde görevli kişiler
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Yok