EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Tehlikeli Maddeler Kuralları Tazeleme (Kategori 1,2,3,6)

Tehlikeli Maddeler - A01D096 - Sınıf Eğitimi

Tehlikeli Maddeler Kuralları Tazeleme (Kategori 1,2,3,6)
Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması ile ilgili olarak IATA DGR 1.5.A Tablosu kategori 1, 2, 3 ve 6’da tanımlı, geçerli eğitim belgesine sahip kişilerin bilgilerini güncelleyerek IATA ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan kuralların doğru uygulanmasının temini ile uçuş emniyetinin sağlanmasıdır.

3 gün (3x8 saat)
Konular:
 • Kurallardaki yenilikler ve değişiklikler
 • Tehlikeli Maddeler Listesi 
 • Paketleme, Etiketleme ve İşaretleme 
 • Dokümantasyon                                                                                  
 • Birden fazla riske sahip tehlikeli maddeler 
 • Farklı tehlikeli maddelerin bir dış kap içinde birarada  gönderilmesi
 • Overpack 
 • İstisnai Miktardaki Tehlikeli Maddeler                                          
 • Radyoaktif maddeler (Tüm kurallar) 
 • Depolama ve Yükleme Prosedürleri 
 • Acil Durum Prosedürleri

Hedef Kitle:
IATA Dangerous Goods Regulations/1.5.A Tablosu’nda kategori 1, 2, 3 ve 6’da tanımlanan göndericiler, acente veya ortaklık çalışanı dışındaki diğer havayolu çalışanları, talep edilmesi halinde üniversite grubu.

Otorite Onayı:
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM),

Ön Şartlar:
Son 24 ay içerisinde alınmış temel veya tazeleme Tehlikeli Maddeler Kuralları (Kategori 1, 2, 3, 6) eğitim sertifikasına sahip olmak. Sertifikanın süresi 2 yıldan eski ise temel eğitime katılmalıdır.