EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Tehlikeli Maddeler Kuralları (Kategori 1,2,3,6)


Tehlikeli Maddeler - A01V064 - Sanal Sınıf


Tehlikeli Maddeler Kuralları (Kategori 1,2,3,6)
  • Konular
  • Hedef Kitle
  • Otorite Onayı
  • Ön Şartlar
  • Gerekli Belgeler
  • Kritik Bilgiler
Genel FelsefeLimitlerÜlke ve Taşıyıcı VaryasyonlarıSınıflandırma Tehlikeli Maddeler Listesi Paketleme, Etiketleme ve İşaretleme Gönderici Beyan Formu ve Diğer İlgili DokümanlarBirden fazla riske sahip tehlikeli maddeler Farklı tehlikeli maddelerin bir dış kap içinde birarada  gönderilmesiOverpack İstisnai miktardaki tehlikeli maddeler Radyoaktif maddeler (Tüm kurallar)                                              Depolama ve Yükleme Prosedürleri                                          Acil Durum Prosedürleri
IATA Tehlikeli Maddeler Kuralları kitabı 1.5.A tablosunda kategori 1, 2, 3 ve 6’da tanımlı gönderici, paketleyici, Ortaklık personeli, acente çalışanı veya Ortaklık personeli dışındaki diğer havayolu çalışanları. 
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü (UHDGM-TMKT 
Yok