EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Tehlikeli Maddeler Kuralları (Kategori 1,2,3,6)

Tehlikeli Maddeler - A01D064 - Sınıf Eğitimi

Tehlikeli Maddeler Kuralları (Kategori 1,2,3,6)
Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması ile ilgili olarak IATA DGR 1.5.A Tablosu Kategori 1, 2, 3 ve 6’da tanımlı gönderici, acente veya ortaklık personeli dışındaki diğer havayolu çalışanlarına, IATA ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan kuralların öğretilmesi; özellikle maddenin taşımaya hazırlanması ve kabulü aşamasında kuralların doğru uygulanmasının temini ile uçuş emniyetinin sağlanmasıdır.

5 gün (5x8 saat)
Konular:
 • Genel Felsefe
 • Limitler
 • Ülke ve Taşıyıcı Varyasyonları
 • Sınıflandırma 
 • Tehlikeli Maddeler Listesi 
 • Paketleme, Etiketleme ve İşaretleme 
 • Gönderici Beyan Formu ve Diğer İlgili Dokümanlar
 • Birden fazla riske sahip tehlikeli maddeler 
 • Farklı tehlikeli maddelerin bir dış kap içinde birarada  gönderilmesi
 • Overpack 
 • İstisnai miktardaki tehlikeli maddeler 
 • Radyoaktif maddeler (Tüm kurallar)                                              
 • Depolama ve Yükleme Prosedürleri                                          
 • Acil Durum Prosedürleri

Hedef Kitle:
Dangerous Goods Regulations/1.5.A Tablosu’nda Kategori 1, 2, 3 ve 6’da tanımlı gönderici, paketleyici, acente çalışanı veya Ortaklık personeli dışındaki diğer havayolu çalışanları, talep edilmesi halinde üniversite grubu.

Otorite Onayı:
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT)

Ön Şartlar:
--