EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 5,8)

Tehlikeli Maddeler - A01D445 - Sınıf Eğitimi

Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 5,8)
Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında özellikle depolama, yükleme ve boşaltma işlemleri aşamasıyla ilgili olarak IATA DGR 1.5.A tablosu kategori 5, 8’de tanımlı kişilere IATA ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan kuralların öğretilmesi ile taşımada emniyetin sağlanmasıdır.

1 gün (1x8 saat)
Konular:
  • Genel Felsefe
  • Limitler
  • Gönderici ve Taşıyıcı için genel gereklilikler
  • Sınıflandırma
  • Paketleme, Etiketleme ve İşaretleme
  • Depolama ve Yükleme Prosedürleri
  • NOTOC- Kaptana Özel Yükler hakkında bigi verilmesi  
  • Acil durum prosedürleri

Hedef Kitle:
IATA Dangerous Goods Regulations kitabının 1.5.A tablosunda key: 5, 8’de tanımlanan personel (Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında özellikle depolama, yükleme ve boşaltma işlemleri aşamasıyla ilgili yer hizmetleri kuruluşu veya taşıyıcı personeli)

Otorite Onayı:
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT)

Ön Şartlar:
-