EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 5,8)


Tehlikeli Maddeler - A01V445 - Sanal Sınıf


Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 5,8)
 • Konular
 • Hedef Kitle
 • Otorite Onayı
 • Ön Şartlar
 • Gerekli Belgeler
 • Kritik Bilgiler
 • Genel Felsefe
 • Limitler
 • Gönderici ve Taşıyıcı için genel gereklilikler
 • Sınıflandırma
 • Paketleme, Etiketleme ve İşaretleme
 • Depolama ve Yükleme Prosedürleri
 • NOTOC- Kaptana Özel Yükler hakkında bigi verilmesi  
 • Acil durum prosedürleri

IATA Tehlikeli Maddeler Kuralları/1.5.A Tablosu’nda Key: 5, 8’de tanımlanan personel (tehlikeli

maddelerin havayolu ile taşınmasında özellikle depolama, yükleme ve boşaltma işlemleri

aşamasıyla ilgili yer hizmetleri kuruluşu veya taşıyıcı personeli)
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü 
Yok