EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 10)

Tehlikeli Maddeler - A01B303 - Blended (E-Learning + Sınıf Eğitimi)

Tehlikeli Maddeler Bilinci (Kategori 10)
Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasında özellikle depolama, yükleme ve boşaltma işlemleri aşamasıyla ilgili olarak IATA DGR 1.5.A tablosu kategori 10’da tanımlı kişilere IATA ve diğer uygulatıcılar tarafından konulan kuralların öğretilmesi ile taşımada emniyetin sağlanmasıdır.

2 gün (2x8 saat)
Konular:
  • Genel Felsefe
  • Limitler
  • Gönderici ve Taşıyıcı için genel gereklilikler
  • Sınıflandırma
  • Tehlikeli Maddeler Listesi
  • Genel Paket gereklilikleri ve paketler
  • Etiketleme ve İşaretleme
  • Yükleme ve depolama Prosedürleri 
  • NOTOC-Kaptana özel yükler hakkında bilgi verilmesi 
  • Acil durum prosedürleri

Hedef Kitle:
IATA Dangerous Goods Regulations kitabının 1.5.A tablosunda key: 10’da tanımlanan personel (harekat koordinatörü, load master, uçuş harekat memuru, dispeçer, satış trafik memuru)

Otorite Onayı:
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT)

Ön Şartlar:
-