EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Rekabet Hukuku


Yönetim ve Organizasyon - A03E666 - E-Learning


  • Konular
  • Hedef Kitle
  • Otorite Onayı
  • Ön Şartlar
Rekabet Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar Kanundaki Temel Yasaklayıcı Hükümler, Anlaşmalar ve Uygulamalar Dikey Uygulamalar ve Acente İlişkileri Uyumlu Eylem ve Bilgi Paylaşımı Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Yerinde İnceleme Para Cezaları, Usul Hükümleri ve Pişmanlık Programı
Genel Katılım
Yok
Yok