EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Human Factor - Insan Faktörleri

Tedarik - A03X005 - Dijital Bilgi Notu

Human Factor - Insan Faktörleri
Bu eğitimin amacı , hava tarafında çalışan tüm personelin faaliyetlerinin temelinde yatan insan faktörleri konusunu ele alarak insandan kaynaklanan hataların ,kazaların önlenmesini sağlamaktır.

1 gün (1x2 saat)
Konular:
İnsan Faktörleri Bilişsel İnsan Faktörleri Fiziksel İnsan Faktörleri Organizasyonel İnsan Faktörleri Hata ve İhlal Hatalar Zinciri Hata Tipleri Hataları Tetikleyen Faktörler İhlal Tipleri Motivasyon ve Tutum Sistem Yaklaşımı Sosyal Etki Normlar İnsan Davranışları ve İnsan Performansı

Hedef Kitle:
Genel Katılım

Otorite Onayı:
Sivil Havacılık Orgnizasyonları ve Otoriteleri

Ön Şartlar:
Yok