EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Human Factor - Insan Faktörleri


Tedarik - A03X005 - Dijital Bilgi Notu


Human Factor - Insan Faktörleri
  • Konular
  • Hedef Kitle
  • Otorite Onayı
  • Ön Şartlar
İnsan Faktörleri Bilişsel İnsan Faktörleri Fiziksel İnsan Faktörleri Organizasyonel İnsan Faktörleri Hata ve İhlal Hatalar Zinciri Hata Tipleri Hataları Tetikleyen Faktörler İhlal Tipleri Motivasyon ve Tutum Sistem Yaklaşımı Sosyal Etki Normlar İnsan Davranışları ve İnsan Performansı
Genel Katılım
Sivil Havacılık Orgnizasyonları ve Otoriteleri
Yok