EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Etkili İletişim

Kişisel Gelişim Eğitimleri - A03E116 - E-Learning

Bu eğitimin amacı; iş ve ilişki yönetiminde etkili iletişimle ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

1 gün (1x1 saat)
Konular:
1. İletişim Nedir 2. Bireysel Farklılık 3. Beden Dilinin Kullanılması 4. Çatışma Nedenleri

Hedef Kitle:
Genel Katılım

Otorite Onayı:
Yok

Ön Şartlar:
Yok