EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Duygusal Zeka

Kişisel Gelişim Eğitimleri - A03E007 - E-Learning

Bu eğitimin amacı; iş ve ilişki yönetiminde duygusal zekâ ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

1 gün (1x3 saat)
Konular:
Duygu ve Temel Duygular Stresle Başa Çıkma Teknikleri Çoklu Zekâ Kuramı Kişisel Farklılık

Hedef Kitle:
Genel Katılım

Otorite Onayı:
Yok

Ön Şartlar:
Yok