EĞİTİM DETAYI

Akademi tarafından verilen eğitimlerin detaylarına erişebilir, satın alabilirsiniz.

bookflare

Duygusal Zeka


Kişisel Gelişim Eğitimleri - A03E007 - E-Learning


  • Konular
  • Hedef Kitle
  • Otorite Onayı
  • Ön Şartlar
Duygu ve Temel Duygular Stresle Başa Çıkma Teknikleri Çoklu Zekâ Kuramı Kişisel Farklılık
Genel Katılım
Yok
Yok