EĞİTİM

YOUR LEARNING HUB

Diksiyon ve Etkili Konuşma

Kişisel Gelişim Eğitimleri - A03E216 - E-Learning

Türkçeyi kurallarına uygun kullanabilmek,akıcı ve anlaşılır bir konuşma becerisi kazandırmak 

1 gün (1x3 saat)
Konular:
Konuşma,diksiyon sanatı,ses ve kelime unsurları 

Hedef Kitle:
Genel Katılım

Otorite Onayı:
-

Ön Şartlar:
-